VI KONGRES TRANSPORTU PUBLICZNEGO

12-13 PAŹDZIERNIKA 2017, WARSZAWA

Centrum Nauki Kopernik, Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa

ZGŁOŚ UCZESTNICTWO
 
Wizje przyszłości a obecne problemy

Organizatorzy

Partner Platynowy

Partner Złoty

Partner Srebrny

Partner Brązowy

Partner Ubezpieczeniowy

Partner Car Sharing

Partner Prawny

Partner Oświetleniowy

Partner Parkingowy

Partnerzy

Patronat Honorowy

Patronat Medialny

Partner PR

Tłumaczenia zapewnia firma

PROGRAM KONGRESU

DZIEŃ I: 12 PAŹDZIERNIKA ZWIŃ
KONGRES TRANSPORTU PUBLICZNEGO 2017 ZWIŃ
9:00 Rejestracja uczestników, poranna kawa
10:00 Rozpoczęcie Kongresu
SESJA PLENARNA ZWIŃ
10:10 Otwarcie
10:20 Wystąpienie otwierające VI Kongres Transportu Publicznego
 • Renata Kaznowska, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
10:30 DEBATA: Transport publiczny w programie wsparcia rozwoju średnich miast

Uczestnicy:
 • Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju *
 • Arkadiusz Chęciński, Prezydent Miasta Sosnowca
 • Adrian Furgalski, Wiceprezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Robert Biedroń, Prezydent Miasta Słupska
 • Konrad Frysztak,Wiceprezydent Miasta Radomia 
 • Kordian Kolbiarz, Burmistrz, UM Nysa
 • Andrzej Nowakowski, Prezydent Miasta Płocka
 • Marek Sikora, Wiceprezydent Grudziądza
 • dr Katarzyna Sobiech-Grabka, Wiceprezes Zarządu Fundacji Centrum PPP
11:30 DEBATA: Redefiniując mobilność miejską. Nowoczesne rozwiązania i technologie a sposób w jaki myślimy o transporcie publicznym
 • Rozwój transportu miejskiego bez zwiększania oddziaływania na środowisko – nowe możliwości tworzenia stref bezpieczeństwa, ciszy, zerowej emisji, a nawet terminali wewnątrz budynków 
 • Transport publiczny – czynnik zwiększający atrakcyjność miasta jako miejsca do mieszkania i prowadzenia biznesu

Uczestnicy:
 • Renata Kaznowska, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
 • Magnus Broback, Volvo
 • Mubarak Moosa, Head of Emerging Markets (EIA), Automotive & Transportation Practice, Frost & Sullivan
 • dr Jorge Angel Díaz Tejada, Consultant, United Nations Office for Project Services (UNOPS)
 • Tomasz Wojtkiewicz, Prezes Zarządu, Nextbike Sp. z o.o.
 • Przedstawiciel MasterCard
 • Przedstawiciel Mobilis
12:30
 • WRĘCZENIE NAGRÓD PORTALU TRANSPORT-PUBLICZNY.PL
12:50 Przerwa kawowa
SESJE RÓWNOLEGŁE ZWIŃ
SALA I - EKOMOBILNOŚĆ ZWIŃ
Partner sesji:

13:20 Elektromobilność w transporcie publicznym. Szanse i wyzwania
 • Maciej Szambelańczyk, Radca Prawny, Partner, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
13:40 DEBATA: Alternatywne paliwa w transporcie a niska emisja w polskich miastach

Uczestnicy:
 • Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii*
 • Bartosz Kubik, Prezes Zarządu, Ekoenergetyka Polska
 • Daniel Markiewicz, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Jan Kuźmiński, Prezes Zarządu, Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
 • Marcin Seredyński, Specjalista z zakresu inteligentnych systemów transportowych i elektromobilności, Volvo Bus Corporation
 • dr inż. Jerzy Waśkiewicz, Instytut Transportu Samochodowego
 • Moderator: Tadeusz Syryjczyk, Partner, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
14:50 Lunch
15:30 DEBATA: Technologie i źródła finansowania ekomobilności

Uczestnicy:
 • Przedstawiciel, Ministerstwo Rozwoju*
 • Przedstawiciel, NCBiR*
 • Wojciech Dziwisz, Kierownik ds. Rozwoju Biznesu E-mobility
 • Marek Filip, Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Rzeszowie
 • dr Maciej Chmieliński, Kierownik Projektów, innogy Polska S.A.
 • prof. Grzegorz Benysek, Dyrektor Instytutu Inżynierii Elektrycznej, Uniwersytet Zielonogórski*
 • Roman Gogacz, Kierownik Działu Technicznego, Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
 • Moderator: Tomasz Dominiak, KomunikaTOR Sp. z o.o.

16:30 Zakończenie I dnia Kongresu
SALA II - TECHNOLOGIE DLA MIAST ZWIŃ
13:20 Wnioski z audytu oświetlenia przejść dla pieszych 
 • dr hab. inż. Piotr Tomczuk, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska
13:40 DEBATA: Oświetlenie i jego wpływ na komfort i bezpieczeństwo pasażerów w transporcie publicznym oraz aktywność mieszkańców miast

Uczestnicy:
 • dr hab. inż. Piotr Tomczuk, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska
 • Arkadiusz Rogala, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, UM Legionowo 
 • Janusz Szlufik, Zastępca Naczelnika Wydziału Sygnalizacji i Oświetlenia, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
 • dr inż. Krzysztof Tomczuk, Instytut Elektrotechniki
 • dr hab. inż. Maciej Zajkowski, Kierownik Katedry Elektroenergetyki, Politechnika Białostocka
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan, Kierownik Zakładu Techniki Świetlnej, Politechnika Warszawska
 • Przedstawiciel LUG Light Factory
14:30 Lunch
15:10 Krakowski Szybki Tramwaj – główne założenia projektu
 • Łukasz Franek, Zastępca Dyrektora, ZIKiT Kraków
 • Sebastian Idzik, ZIKiT Kraków
15:30 Wystąpienie
 • Tomasz Wojtkiewicz, Prezes Zarządu, Nextbike Sp. z o.o.
15:50 Wystąpienie
 • Przedstawiciel MasterCard
16:10 DEBATA: Transport w smart city – zmiany na przestrzeni lat

Uczestnicy:
 • Kazimierz Berger, Dyrektor, ZTZ Rybnik
 • Marcel Klinowski, Prezes Zarządu, Fundacja Projektów Obywatelskich, Szef zespołu transportu Stowarzyszenia Republikanie
 • Wojciech Miechowicz, Kierownik Działu Transportu Aglomeracyjnego i Informacji Pasażerskiej, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
 • Przemysław Sowa, Prokurent Spółki, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jaworznie
 • Zbigniew Wyszogrodzki, Prezes Zarządu, Miejskie Zakłady Autobusowe w Toruniu Sp. z o.o.
 • Artur Zawadzki, Konsultant ds. transportu publicznego, Lepszy-transport-publiczny.org
 • Przedstawiciel Panek Carsharing
 • Przedstawiciel Mobilis
 • Moderator: Bartosz Dominiak, Smart City Blog
17:00 Zakończenie I dnia Kongresu
SALA III – PARKINGI 2017 ZWIŃ
13:20 WPROWADZENIE DO DEBATY
 • Prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski, Politechnika Warszawska
13:40 DEBATA: Czy parking to zło konieczne? Jak optymalnie wpisać miejsca parkingowe w przestrzeń publiczną?

Uczestnicy:
 • Prof. Andrzej Szarata, Politechnika Krakowska
 • dr inż. Szymon Fierek, Politechnika Poznańska
 • Mieczysław Reksnis, Dyrektor Biura Polityki Mobilności i Transportu, UM st. Warszawy *
 • Zbigniew Komar, Urząd Miejski Wrocławia
 • Maciej Mosiej, Prezes, Polska Organizacja Branży Parkingowej
 • Prof. Andrzej Zalewski, Politechnika Warszawska
 • Moderator: Adam Jędrzejewski, Fundacja Polska Parkuje
14:50 Lunch
15:30 DEBATA: Organizacja Stref Płatnego Parkowania – systemy wskazywania miejsc parkingowych, kontrola, windykacja, najlepsze praktyki

Uczestnicy:
 • Stanisław Albricht, Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu Altrans
 • Piotr Kącki, Prezes Zarządu, Miejska Infrastruktura 
 • dr inż. Jacek Chmielewski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Tomasz Pereta, Dyrektor, UM Legnica
 • Jacek Terebus,Wiceprezydent Miasta Płocka 
 • Grzegorz Nitkiewicz, Prezes, Śląska Sieć Metropolitalna
 • Michał Mirosław Wikliński, Prezes Zarządu, City Parking Group S.A.
 • Moderator: Jędrzej Puzyński, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
16:30 Zakończenie I dnia Kongresu
DZIEŃ II - 13 PAŹDZIERNIKA ZWIŃ
9:00 Rejestracja uczestników, poranna kawa
SESJA PLENARNA ZWIŃ
10:00 DEBATA: Polityka przestrzenna a polityka mobilności

Uczestnicy:
 • Daria Predko, Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa *
 • dr inż. Tomasz Majda, Wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich 
 • prof. dr hab. Marek Bryx, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie *
 • Jarosław Zagórski, Członek Zarządu, Ghelamco Poland *
 • Grzegorz Kiełpsz, Prezes Zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich *
 • Przedstawiciel JLL Polska
 • Marlena Happach, Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Urząd Miasta st. Warszawy *
 • Moderator: Karina Koziej, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
10:40 Przerwa techniczna
SESJE RÓWNOLEGŁE ZWIŃ
SALA I - INFORMACJA PASAŻERSKA, LICZENIE PASAŻERÓW, MOBILNOŚĆ AKTYWNA ZWIŃ
11:00 Ułatwienia w dochodzeniu wierzytelności w inwestycjach w sektorze transportu publicznego - zmiany w prawie
 • Marta Midloch, radca prawny, counsel, kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
11:20 DEBATA: Tworzenie zintegrowanych systemów informacji pasażerskiej

Uczestnicy:
 • Przedstawiciel Tramwaje Warszawskie *
 • Mariusz Wiechecki, Główny Specjalista ds. Informatyki, Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
 • Andrzej Padziński, Dyrektor Operacyjny, PKS "Polonus"
 • Stanisław Albricht, Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu Altrans
 • Jerzy Obrębski, Członek Zarządu, Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. 
 • Janusz Malinowski, Prezes, Łódzka Kolej Aglomeracyjna
 • Tomasz Bażułka, Biuro Strategii Urzędu Miasta Łodzi
12:30 Przerwa kawowa
13:00 Wystąpienie
 • Przedstawiciel Trapeze
13:20 Wystąpienie
 • Przedstawiciel Dilax
13:40 DEBATA: Systemy liczenia pasażerów i analiza danych – technologia i wykorzystanie w optymalizacji oferty transportowej

Uczestnicy:
 • Dariusz Grajda, Członek Zarządu, Koleje Mazowieckie*
 • dr inż. Marcin Kiciński, Politechnika Poznańska
 • Bogusław Prokop, Dyrektor, Białostocka Komunikacja Miejska 
 • Grzegorz Malec, Dyrektor, ZTM Lublin
 • Anna Kowalska, Dyrektor, ZTM Rzeszów
 • Jakub Stefaniak, Kierownik Działu Analiz, ZTM Warszawa
 • Przedstawiciel Dilax
14:30 Lunch
15:00 WYSTĄPIENIE: Nowatorskie zapisy kaliskich Standardów infrastruktury dla pieszych i ich powody
 • Arkadiusz Pacholski, Autor standardów pieszych dla miasta Kalisza
15:20 DEBATA: Mobilność aktywna - tworzenie miasta przyjaznego pieszym i rowerzystom

Uczestnicy:
 • Łukasz Franek, Zastępca Dyrektora, ZIKiT Kraków
 • Rafał Górski, Prezes Zarządu, Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)
 • Jan Mencwel, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze
 • Arkadiusz Pacholski, Autor standardów pieszych dla miasta Kalisza
 • Tomasz Stefanicki, Stanowisko ds. Rozwoju Przestrzeni Publicznej dla Ruchu Pieszego, UM Wrocław
 • Artur Tondera, Naczelnik Wydziału, ZDM Warszawa
 • Prof. Andrzej Zalewski, Politechnika Warszawska
 • Moderator: Jędrzej Puzyński, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
16:30 Zakończenie II dnia Kongresu
SALA II - OCENA USŁUG PRZEWOZOWYCH, CENTRA PRZESIADKOWE, BEZPIECZEŃSTWO ZWIŃ
11:00 Wystąpienie
 • Przedstawiciel Panek Carsharing
11:20 Wystąpienie
 • Przedstawiciel Mennica Polska S.A.
11:40 DEBATA: Kryteria oceny jakości usług przewozowych w transporcie zbiorowym
 • Czy da się wyliczyć passenger experience?
 • Ekologiczne rozwiązania i zieleń miejska w transporcie publicznym – jak wpływają na odbiór usługi przez pasażera?
Uczestnicy:
 • Jerzy Roman, Dyrektor, Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie *
 • Marcin Gromadzki, Public Transport Consulting
 • dr inż. Maciej Bieńczak, Politechnika Poznańska
 • Katarzyna Strzegowska, Zastępca Dyrektora, ZTM Warszawa
 • Przedstawiciel Mennica Polska S.A.
 • Moderator: Jakub  Dybalski, Transport-Publiczny.pl
12:40 Przerwa kawowa
13:10 DEBATA: Centra przesiadkowe – planowanie, realizacja, najlepsze praktyki

Uczestnicy:
 • Andrzej Padziński, Dyrektor Operacyjny, PKS "Polonus"
 • Przedstawiciel PKP S.A.*
 • Adam Piotr Zając, Koordynator ds. dostępności architektonicznej, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
 • Jacek Grunt-Mejer, Koordynator ds. Rewitalizacji, m. st. Warszawa
 • Piotr Wiśniewski, Dyrektor, Stowarzyszenie Metropolia Poznań
 • Petr Vavrouška, Dyrektor Handlowy, mmcite+
 • Moderator: Piotr Krukowski, Członek Zarządu, ITS Polska
14:20 Lunch
15:00 Wystąpienie
 • Przedstawiciel AON Polska
15:20 DEBATA: Systemy zarządzania ruchem i ich wpływ na bezpieczeństwo w transporcie publicznym

Uczestnicy:
 • Adam Sobieraj, Fundacja Drogi Mazowsza
 • Maciej Florczak, St. specjalista ds transportu publicznego, Kierownik projektu, ZTM Warszawa
 • Grzegorz Malec, Dyrektor, Zarząd Transportu Miejskiego
 • Michał Chylak, p.o. Z-cy Dyrektora ds. Transportu i Inżynierii, Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi
 • Przedstawiciel AON Polska
 • Moderator: dr inż. Tomasz Kamiński, Kierownik, Instytut Transportu Samochodowego
16:30 Zakończenie II dnia Kongresu

znak * oznacza, że udział zaproszonego Prelegenta nie został jeszcze potwierdzony

POPRZEDNIA EDYCJA

ATRAKCJE JAK DOJECHAĆ HOTEL KOMUNIKACJA MIEJSKA

MIEJSCE

MODERATORZY, PRELEGENCI, CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ

Stanisław Albricht Kazimierz Berger Robert Biedroń dr inż. Maciej Bieńczak Arkadiusz Chęciński

dr inż. Jacek Chmielewski Michał Chylak dr Jorge Angel Díaz Tejada Tomasz Dominiak Bartosz Dominiak

Jakub Dybalski Wojciech Dziwisz dr inż. Szymon Fierek Maciej Florczak Łukasz Franek

Konrad Frysztak Adrian Furgalski Roman Gogacz Jacek Grunt-Mejer Rafał Górski

Adam Jędrzejewski dr inż. Tomasz Kamiński Piotr Kącki Marcin Kicinski Marcel Klinowski

Kordian Kolbiarz Zbigniew Komar Piotr Krukowski Bartosz Kubik Karina Koziej

Jan Kuźmiński Grzegorz Malec Jan Mencwel Marta Midloch Mubarak Moosa

Maciej Mosiej Grzegorz Nitkiewicz Andrzej Nowakowski Jerzy Obrębski Arkadiusz Pacholski

Tomasz Pereta Jędrzej Puzyński Arkadiusz Rogala Marcin Seredyński Marek Sikora

Przemysław Sowa dr Katarzyna Sobiech-Grabka Tomasz Stefanicki Katarzyna Strzegowska Tadeusz Syryjczyk

Maciej Szambelańczyk prof. Andrzej Szarata Jacek Terebus dr hab. inż. Piotr Tomczuk dr inż. Krzysztof Tomczuk

Artur Tondera Petr Vavrouška dr inż. Jerzy Waśkiewicz Piotr Wiśniewski Adam Piotr Zając

dr hab. inż. Maciej Zajkowski Prof. Andrzej Zalewski Artur Zawadzki prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan

ORGANIZATORZY

Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. jest jedną z wiodących polskich firm specjalizujących się w doradztwie i analizach z obszarów infrastruktury, kolei głównych i przemysłowych oraz komunikacji miejskiej i zintegrowanych systemów transportu publicznego. Spółka zajmuje się także działalnością wydawniczą oraz organizacją branżowych konferencji, kongresów, debat i seminariów.


Zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt:

Jędrzej Puzyński

Dyrektor ds. konferencji

email: jedrzej.puzynski@tor-wydawnictwo.pl

tel: 22 462 77 44

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze sponsora prosimy o kontakt:

Iwona Basa

z-ca dyrektora ds. sprzedaży i marketingu

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

kom: 728 518 765

tel: 22 323 77 41