VII KONGRES TRANSPORTU PUBLICZNEGO I INTELIGENTNEGO MIASTA

VII KONGRES TRANSPORTU PUBLICZNEGO I INTELIGENTNEGO MIASTA

11-12 PAŹDZIERNIKA 2018, WARSZAWA

Centrum Nauki Kopernik, Wybrzeże Kościuszkowskie 20

ZGŁOŚ UCZESTNICTWO
 

Organizatorzy

Partner Złoty

Partner Srebrny

Partner Brązowy

Partner Ubezpieczeniowy

Partner Geotechniczny

Partner

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy

Patronat Medialny

PROGRAM KONGRESU

VII KONGRES TRANSPORTU PUBLICZNEGO I INTELIGENTNEGO MIASTA ZWIŃ
DZIEŃ I - SESJA PLENARNA ZWIŃ
9:00 Początek rejestracji uczestników, poranna kawa
10:00 Rozpoczęcie Kongresu
10:10 Wystąpienie otwierające
10:30 DEBATA: Transport publiczny w strategii rozwoju państwa i samorządów
11:30 DEBATA: Czy Europa przeżywa rewolucję w mobilności i smart city?
12:30 Przerwa kawowa
SESJE RÓWNOLEGŁE ZWIŃ
SALA I – ROZWIĄZANIA DLA TRANSPORTU ZWIŃ
13:00 DEBATA: Bezgotówkowy transport publiczny
14:30 Przerwa, Lunch VIP
15:30 DEBATA: Więcej danych to lepszy transport publiczny?
16:30 Planowane zakończenie
SALA II – PARKINGI ZWIŃ
13:00 DEBATA: Jak uporządkować miejską przestrzeń parkingową?
14:30 Przerwa, Lunch VIP
15:30 WYSTĄPIENIE: Konsekwencje miejskiej polityki parkingowej
15:50 DEBATA: Smart Parking – wpływ cyfryzacji na to jak i gdzie parkujemy
16:30 Planowane zakończenie
SALA III – TRANSPORT DOSTĘPNY ZWIŃ
13:00 DEBATA: Kolej regionalna, PKS – jak przeciwdziałać wykluczeniu transportowemu?
14:30 Przerwa, Lunch VIP
15:30 DEBATA: Pojazdy autonomiczne szansą dla osób o ograniczonej mobilności?
16:30 Planowane zakończenie
DZIEŃ II ZWIŃ
9:30 Początek rejestracji uczestników, poranna kawa
SESJE RÓWNOLEGŁE ZWIŃ
SALA I – WYZWANIA TRANSPORTOWE ZWIŃ
10:00 WYSTĄPIENIE: Finansowanie transportu publicznego
10:20 WYSTĄPIENIE: Zmiany w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym
10:40 DEBATA: Logistyka miejska
12:00 Przerwa kawowa
12:30 WYSTĄPIENIE: Jak organizować bezpieczny ruch rowerowy i pieszy?
12:50 DEBATA: Dostępność piesza do transportu zbiorowego
14:00 Lunch VIP
15:00 Zakończenie Kongresu
SALA II – EKO-MIASTA ZWIŃ
10:00 DEBATA: Polska na drodze do elektromobilności
11:00 DEBATA: Realizacja inwestycji tramwajowych i nowe autobusy jako element niskoemisyjnego transportu w miastach
12:00 Przerwa kawowa
12:30 DEBATA: Praktyczne konsekwencje ustawy o elektromobilności
14:00 Lunch VIP
15:00 Zakończenie Kongresu

znak * oznacza, że udział zaproszonego Prelegenta nie został jeszcze potwierdzony

POPRZEDNIA EDYCJA

ATRAKCJE JAK DOJECHAĆ HOTEL KOMUNIKACJA MIEJSKA

MIEJSCE

ORGANIZATORZY

Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. jest jedną z wiodących polskich firm specjalizujących się w doradztwie i analizach z obszarów infrastruktury, kolei głównych i przemysłowych oraz komunikacji miejskiej i zintegrowanych systemów transportu publicznego. Spółka zajmuje się także działalnością wydawniczą oraz organizacją branżowych konferencji, kongresów, debat i seminariów.


Zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt:

Jędrzej Puzyński

Dyrektor programowy

email: jedrzej.puzynski@tor-wydawnictwo.pl

tel: 22 462 77 44

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze sponsora prosimy o kontakt:

Iwona Basa

z-ca dyrektora ds. sprzedaży i marketingu

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

kom: 728 518 765

tel: 22 323 77 41