VI KONGRES TRANSPORTU PUBLICZNEGO

12-13 PAŹDZIERNIKA 2017, WARSZAWA

Centrum Nauki Kopernik, Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa

ZGŁOŚ UCZESTNICTWO
 
Wizje przyszłości a obecne problemy

Organizatorzy

Partner Platynowy

Partner Złoty

Partner Brązowy

Partner Oświetleniowy

Partner Merytoryczny

Partnerzy

Patronat Honorowy

Patronat Medialny

Partner PR

PROGRAM KONGRESU

DZIEŃ I: 12 PAŹDZIERNIKA ZWIŃ
KONGRES TRANSPORTU PUBLICZNEGO 2017 ZWIŃ
9:00 Rejestracja uczestników, poranna kawa
10:00 Rozpoczęcie Kongresu
SESJA PLENARNA ZWIŃ
10:10 Otwarcie
10:20 Wystąpienie otwierające VI Kongres Transportu Publicznego
 • Przedstawiciel UM st. Warszawy*
10:30 DEBATA: Transport publiczny w programie wsparcia rozwoju średnich miast

Uczestnicy:
 • Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju *
 • Arkadiusz Chęciński, Prezydent Miasta Sosnowca
 • Adrian Furgalski, Wiceprezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Robert Biedroń, Prezydent Miasta Słupska
 • Konrad Frysztak,Wiceprezydent Miasta Radomia 
 • Kordian Kolbiarz, Burmistrz, UM Nysa
 • Andrzej Nowakowski, Prezydent Miasta Płocka
 • Marek Sikora, Wiceprezydent Grudziądza
 • Katarzyna Sobiech-Grabka, Prezes Zarządu Fundacji Centrum PPP
11:30 DEBATA: Redefiniując mobilność miejską. Nowoczesne rozwiązania i technologie a sposób w jaki myślimy o transporcie publicznym
 • Rozwiązania fintech w transporcie
 • Transport publiczny – czynnik zwiększający atrakcyjność miasta jako miejsca do mieszkania i prowadzenia biznesu
Uczestnicy:
 • Przedstawiciel UM st. Warszawy *
 • Przedstawiciel Ruter (Oslo) *
 • Przedstawiciel UITP *
 • Mubarak Moosa, Head of Emerging Markets (EIA), Automotive & Transportation Practice, Frost & Sullivan
 • dr Jorge Angel Díaz Tejada, Consultant, United Nations Office for Project Services (UNOPS)
12:30
 • WRĘCZENIE NAGRÓD PORTALU TRANSPORT-PUBLICZNY.PL
 • LOSOWANIE NAGRÓD UFUNDOWANYCH PRZEZ PARTNERÓW LOTERII
12:50 Przerwa kawowa
SESJE RÓWNOLEGŁE ZWIŃ
SALA I - EKOMOBILNOŚĆ ZWIŃ
13:20 DEBATA: Alternatywne paliwa w transporcie a niska emisja w polskich miastach

Uczestnicy:
 • Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii *
 • Daniel Markiewicz, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Jan Kuźmiński, Prezes Zarządu, Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
 • Moderator: Tadeusz Syryjczyk, Partner, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

14:50 Lunch
15:30 DEBATA: Technologie i źródła finansowania ekomobilności

Uczestnicy:
 • Przedstawiciel, Ministerstwo Rozwoju *
 • Przedstawiciel, NCBiR *
 • prof. Grzegorz Benysek, Dyrektor Instytutu Inżynierii Elektrycznej, Uniwersytet Zielonogórski *
 • Roman Gogacz, Kierownik Działu Technicznego, Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
 • Moderator: Tomasz Dominiak, KomunikaTOR Sp. z o.o.

16:30 Zakończenie I dnia Kongresu
SALA II - OŚWIETLENIE, SMART CITY ZWIŃ
13:20 DEBATA: Oświetlenie i jego wpływ na komfort i bezpieczeństwo pasażerów w transporcie publicznym oraz aktywność mieszkańców miast

Uczestnicy:
 • Przedstawiciel ZDM Warszawa *
 • Przedstawiciel, UM Zielona Góra *
 • Przedstawiciel UM Marki *
 • Przedstawiciel UM Legionowo *
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan, Kierownik Zakładu Techniki Świetlnej, Politechnika Warszawska
14:50 Lunch
15:30 DEBATA: Organizator transportu w smart city – zmiany na przestrzeni lat

Uczestnicy:
 • Kazimierz Berger, Dyrektor, ZTZ Rybnik
 • Przedstawiciel ZTM Gdańsk *
 • Przedstawiciel ZTM Poznań *
 • Przedstawiciel ZDMiKP Bydgoszcz *
 • Przedstawiciel ZDiTM Szczecin *
 • Przedstawiciel ZKM Elbląg *
16:30 Zakończenie I dnia Kongresu
SALA III – PARKINGI 2017 ZWIŃ
13:20 DEBATA: Czy parking to zło konieczne? Jak optymalnie wpisać miejsca parkingowe w przestrzeń publiczną?

Uczestnicy:
 • Prof. Andrzej Szarata, Politechnika Krakowska
 • Mieczysław Reksnis, Dyrektor Biura Polityki Mobilności i Transportu, UM st. Warszawy *
 • Zbigniew Komar, Urząd Miejski Wrocławia
 • Maciej Mosiej, Prezes, Polska Organizacja Branży Parkingowej
 • Prof. Andrzej Zalewski, Politechnika Warszawska
 • Moderator: Adam Jędrzejewski, Fundacja Polska Parkuje
14:50 Lunch
15:30 DEBATA: Organizacja Stref Płatnego Parkowania – systemy wskazywania miejsc parkingowych, kontrola, windykacja, najlepsze praktyki

Uczestnicy:
 • Stanisław Albricht, Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu Altrans
 • Przedstawiciel ZDM Warszawa *
 • Piotr Kącki, Prezes Zarządu, Miejska Infrastruktura 
 • dr inż. Jacek Chmielewski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Przedstawiciel UM Płock *
 • Grzegorz Nitkiewicz, Prezes, Śląska Sieć Metropolitalna
16:30 Zakończenie I dnia Kongresu
DZIEŃ II - 13 PAŹDZIERNIKA ZWIŃ
9:00 Rejestracja uczestników, poranna kawa
SESJA PLENARNA ZWIŃ
10:00 DEBATA: Polityka przestrzenna a polityka mobilności
10:40 Przerwa techniczna
SESJE RÓWNOLEGŁE ZWIŃ
SALA I - INFORMACJA PASAŻERSKA, LICZENIE PASAŻERÓW, MOBILNOŚĆ AKTYWNA ZWIŃ
11:00 DEBATA: Tworzenie zintegrowanych systemów informacji pasażerskiej

Uczestnicy:
 • Przedstawiciel Tramwaje Warszawskie *
 • Przedstawiciel Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
 • Andrzej Padziński, Dyrektor Operacyjny, PKS Polonus
 • Stanisław Albricht, Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu Altrans
 • Jerzy Obrębski, Członek Zarządu, Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. 
 • Przedstawiciel KZK GOP *
 • Przedstawiciel UM Łódź *
 • Przedstawiciel PKP PLK S.A.*
12:30 Przerwa kawowa
13:00 DEBATA: Systemy liczenia pasażerów i analiza danych – technologia i wykorzystanie w optymalizacji oferty transportowej

Uczestnicy:
 • Dariusz Grajda, Członek Zarządu, Koleje Mazowieckie *
 • Bogusław Prokop, Dyrektor, Białostocka Komunikacja Miejska 
 • Grzegorz Malec, Dyrektor, ZTM Lublin
 • Anna Kowalska, Dyrektor, ZTM Rzeszów
 • Jakub Stefaniak, Kierownik Działu Analiz, ZTM Warszawa
 • Przedstawiciel Polregio *
14:30 Lunch
15:10 WYSTĄPIENIE: Nowatorskie zapisy kaliskich Standardów infrastruktury dla pieszych i ich powody
 • Arkadiusz Pacholski, Autor standardów pieszych dla miasta Kalisza
15:30 DEBATA: Mobilność aktywna - tworzenie miasta przyjaznego pieszym i rowerzystom

Uczestnicy:
 • Łukasz Franek, Zastępca Dyrektora, ZIKiT Kraków
 • Rafał Górski, Prezes Zarządu, Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)
 • Jan Mencwel, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze
 • Arkadiusz Pacholski, Autor standardów pieszych dla miasta Kalisza
 • Tomasz Stefanicki, Stanowisko ds. Rozwoju Przestrzeni Publicznej dla Ruchu Pieszego, UM Wrocław
 • Artur Tondera, Naczelnik Wydziału, ZDM Warszawa
 • Prof. Andrzej Zalewski, Politechnika Warszawska
16:30 Zakończenie II dnia Kongresu
SALA II - OCENA USŁUG PRZEWOZOWYCH, CENTRA PRZESIADKOWE, BEZPIECZEŃSTWO ZWIŃ
11:00 DEBATA: Kryteria oceny jakości usług przewozowych w transporcie zbiorowym
 • Czy da się wyliczyć passenger experience?
 • Ekologiczne rozwiązania i zieleń miejska w transporcie publicznym – jak wpływają na odbiór usługi przez pasażera?
Uczestnicy:
 • Jerzy Roman, Dyrektor, Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie *
 • Marcin Gromadzki, Public Transport Consulting*
 • Katarzyna Strzegowska, Zastępca Dyrektora, ZTM Warszawa
12:30 Przerwa kawowa
13:00 DEBATA: Centra przesiadkowe – planowanie, realizacja, najlepsze praktyki

Uczestnicy:
 • Przedstawiciel PKS Polonus *
 • Przedstawiciel PKP S.A.*
 • Adam Piotr Zając, Koordynator ds. dostępności architektonicznej, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
 • Jacek Grunt-Mejer, Koordynator ds. Rewitalizacji, m. st. Warszawa
 • Piotr Wiśniewski, Dyrektor, Stowarzyszenie Metropolia Poznań
 • Petr Vavrouška, Dyrektor Handlowy, mmcite+
 • Moderator, Piotr Krukowski, Członek Zarządu, ITS Polska

14:30 Lunch
15:10 DEBATA: Systemy zarządzania ruchem i ich wpływ na bezpieczeństwo w transporcie publicznym

Uczestnicy:
 • Adam Sobieraj, Fundacja Drogi Mazowsza *
 • Maciej Florczak, St. specjalista ds transportu publicznego, Kierownik projektu, ZTM Warszawa
 • Grzegorz Malec, Dyrektor, Zarząd Transportu Miejskiego
 • Michał Chylak, p.o. Dyrektora ds. Transportu i Inżynierii, Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi
 • Moderator, dr inż. Tomasz Kamiński, Kierownik, Instytut Transportu Samochodowego
16:30 Zakończenie II dnia Kongresu

znak * oznacza, że udział zaproszonego Prelegenta nie został jeszcze potwierdzony

PLIKI DO POBRANIA

POPRZEDNIA EDYCJA

ATRAKCJE JAK DOJECHAĆ HOTEL KOMUNIKACJA MIEJSKA

MIEJSCE

ORGANIZATORZY

Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. jest jedną z wiodących polskich firm specjalizujących się w doradztwie i analizach z obszarów infrastruktury, kolei głównych i przemysłowych oraz komunikacji miejskiej i zintegrowanych systemów transportu publicznego. Spółka zajmuje się także działalnością wydawniczą oraz organizacją branżowych konferencji, kongresów, debat i seminariów.


Zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt:

Jędrzej Puzyński

Dyrektor ds. konferencji

email: jedrzej.puzynski@tor-wydawnictwo.pl

tel: 22 462 77 44

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze sponsora prosimy o kontakt:

Iwona Basa

z-ca dyrektora ds. sprzedaży i marketingu

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

kom: 728 518 765

tel: 22 323 77 41