IX KONGRES TRANSPORTU PUBLICZNEGO I INTELIGENTNEGO MIASTA

01 PAŹDZIERNIKA 2020, WARSZAWA

Centrum Nauki Kopernik, Wybrzeże Kościuszkowskie 20

ZGŁOŚ UCZESTNICTWO
 
Transport publiczny w trakcie i po pandemii

IX KONGRES TRANSPORTU PUBLICZNEGO I INTELIGENTNEGO MIASTA odbędzie się z zachowaniem wszelkich obowiązujących wymogów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Dowiedz się więcej!

Organizatorzy

Partner Złoty

Partner Srebrny

Partner Brązowy

Partner

Partner Płatności Mobilnych

Partner Ubezpieczeniowy

Patronat Honorowy

Patronat Medialny

PROGRAM KONGRESU

Informacja od Organizatora ZWIŃ
Szanowni Państwo,

Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, w jak specyficznym czasie się znajdujemy. W trosce o Państwa bezpieczeństwo liczba uczestników Kongresu zostanie ograniczona w stosunku do poprzednich edycji. Zapewniamy również, że spełnione będą wszelkie wymogi sanitarne związane z organizacją konferencji. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników wydarzenia na ok. tydzień przed Kongresem.


Zespół TOR Konferencje
IX KONGRES TRANSPORTU PUBLICZNEGO I INTELIGENTNEGO MIASTA ZWIŃ
9:00 Rejestracja
SESJA I: NOWA NORMALNOŚĆ ZWIŃ
09:50 Powitanie
10:00 Wystąpienie otwierające
 • Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy
10:20 Rekompensata za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego - Praktyczne aspekty
 • Dariusz Załuska, Associate Partner, Dyrektor Działu Business Consulting, MGW CCG Sp. z o.o.
10:40 DEBATA: Jak pandemia zmieni polską mobilność?
 • Komunikacja z pasażerem – jak przekonać do powrotu?
 • Upadłości spółek, braki w budżetach miast – finansowe konsekwencje pandemii
 • Zamykanie stref płatnego parkowania, ograniczenia w korzystaniu z rowerów publicznych, limity miejsc w autobusach – ocena rozwiązań wprowadzonych na czas pandemii
Uczestnicy:
 • Paweł Adamów, Zastępca Prezydenta Konina
 • Wojciech Bartelski, Prezes Zarządu, Tramwaje Warszawskie
 • Adrian Furgalski, Wiceprezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Dariusz Grajda, Prezes Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych
 • Grzegorz Kwitek, Członek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
 • Adam Pustelnik, Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi
 • Katarzyna Strzegowska, Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, Dyrektor Pionu Ekonomiczno-Finansowego
 • Katarzyna Wieczorek, Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Moderator: Łukasz Malinowski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
11:50 Covid-19? Transport-20! – czyli jak możemy zmienić transport publiczny
 • Mikołaj Kwiatkowski, Sprzedaż i Marketing, Trapeze Poland
12:10 Kontrapas dla autobusów w Gdyni
 • Marek Łucyk, Wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju
12:30 Przerwa kawowa
SESJA II: ZMIANY ZWIŃ
12:50 Autonomizacja transportu – czy to już?
 • Jacek Grzeszak, Zespół Gospodarki Cyfrowej, Polski Instytut Ekonomiczny
13:10 Mild Hybrid, Autonomia - Nowe trendy w motoryzacji
 • Michał Wendeker, Prezes Zarządu, VERS
13:30 Otwarte dane ZTM w Gdańsku
 • Agnieszka Rzeźnikowska, Główny Specjalista ds. Obsługi Systemu Informacji Pasażerskiej, Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
 • Krzysztof Garski, Główny Specjalista, Biuro Informatyki, Urząd Miejski w Gdańsku
13:50 Totemy rowerowe w Warszawie
 • Krzysztof Witoń, Kierownik produktu pionu ITS, Siemens Mobility Sp. z o.o. 
 • Tamas Dombi, Zastępca Dyrektora, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
14:10 Rozwój usług mobilnych odpowiedzią na nową rzeczywistość
 • Piotr Bochenek, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Członek Zarządu, Skycash Poland
14:20 Lunch
DEBATY RÓWNOLEGŁE: ZWIŃ
SESJA III: WYZWANIA ZWIŃ
15:00 SALA I:

Deklaracja Sztokholmska 2020-2030
 • Adam Sobieraj, Koordynator Projektów BRD, Polski Związek Motorowy
15:30 SALA I:

DEBATA
: Czy inwestycje w modelu ppp są szansą dla samorządów?
 • Ograniczanie inwestycji przez JST a model ppp
 • Linie tramwajowe, parkingi – jakie projekty mogą i powinny być realizowane w ppp?
Uczestnicy:
 • Lilianna Bogusz, Dyrektor, Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Marcin Hanczakowski, Dyrektor, Zarząd Dróg Miasta Krakowa
 • Bartosz Mysiorski, Prezes Zarządu, Fundacja Centrum PPP
 • Maciej Sobieraj, Zastępca Dyrektora, Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi
 • Jacek Terebus, Zastępca Prezydent Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji, Przewodniczący Komisji Związku Miast Polskich ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 • Moderator: Adam Jędrzejewski, Mobilne Miasto
16:30 Planowane zakończenie Kongresu w Sali I
15:00 SALA II

Wystąpienie 
 • Elżbieta Burliga, Dyrektor ds. rozwoju biznesu, First Data Polska
15:10 SALA II:

DEBATA: Transport w obliczu zmian technologicznych
 • Pandemia a zmiany technologiczne w obszarze mobilności
 • Wzrost zainteresowania płatnościami bezgotówkowymi
 • Passenger experience w dobie pandemii

Uczestnicy:
 • Maciej Acedański, Prezes Zarządu, Polonus
 • Robert Ignasz, Product Manager, MAN Truck & Bus Polska sp. z o.o. 
 • Piotr Bochenek, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Członek Zarządu, Skycash Poland
 • Łukasz Dziągwa, Prezes Zarządu, Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu
 • Mikołaj Kwiatkowski, Sprzedaż i Marketing, Trapeze Poland
 • dr inż. Jerzy Lejk, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska, Prezes Metra Warszawskiego
 • Piotr Podborny, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Klientów Korporacyjnych, EIB SA
 • Moderator: Jędrzej Puzyński, Dyrektor programowy, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
16:00 SALA II:

DEBATA
: Czy pandemia pogłębi problem wykluczenia transportowego?
 • Jak problemy finansowe samorządów i firm działających w obszarze transportu zbiorowego wpłyną na kwestię wykluczenia komunikacyjnego?
 • Organizacja transportu publicznego w małej gminie
Uczestnicy:
 • Alan Beroud, Prezes Zarządu, Szybka Kolej Miejska
 • Andrzej Bittel, Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu
 • Olga Gitkiewicz, Dziennikarka, reportażystka, autorka książki „Nie zdążę”
 • Paulina Matysiak, Posłanka na Sejm RP, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Walki z Wykluczeniem Transportowym
 • Piotr Rachwalski, Ekspert ds. transportu publicznego, były prezes Kolei Dolnośląskich
 • Krzysztof Zienkiewicz, Starostwo Powiatowe w Olsztynie
 • prof. Lidia Żakowska, Katedra Systemów Transportowych, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska
 • Moderator: Jakub Madrjas, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
17:00 Planowane zakończenie Kongresu w Sali II

znak * oznacza, że udział zaproszonego Prelegenta nie został jeszcze potwierdzony

POPRZEDNIA EDYCJA

COVID-19

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

więcej...

MODERATORZY, PRELEGENCI, CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ

Maciej Acedański Alan Beroud Piotr Bochenek Lilianna Bogusz Szymon Ciupa

Małgorzata Durda Łukasz Dziągwa Adrian Furgalski Krzysztof Garski Olga Gitkiewicz

Jacek Grzeszak Adam Jędrzejewski Kazimierz Karolczak Piotr Korytkowski Mikołaj Kwiatkowski

dr inż. Jerzy Lejk Marek Łucyk Paulina Matysiak Bartosz Mysiorski Piotr Podborny

Jędrzej Puzyński Piotr Rachwalski Agnieszka Rzeźnikowska Adam Sobieraj Maciej Sobieraj

Adam Struzik Katarzyna Strzegowska Jacek Terebus Rafał Trzaskowski Michał Wendeker

Dariusz Załuska Hanna Zdanowska Krzysztof Zienkiewicz prof. Lidia Żakowska

ORGANIZATORZY

Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. jest jedną z wiodących polskich firm specjalizujących się w doradztwie i analizach z obszarów infrastruktury, kolei głównych i przemysłowych oraz komunikacji miejskiej i zintegrowanych systemów transportu publicznego. Spółka zajmuje się także działalnością wydawniczą oraz organizacją branżowych konferencji, kongresów, debat i seminariów.


Zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt:

Tomasz Jakubiak
project manager
email: tomasz.jakubiak@tor-konferencje.pl
tel. kom.:+48 532 851 567

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze sponsora prosimy o kontakt:

Iwona Basa
dyrektor ds kluczowych klientów
email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl
tel. kom.: 728 518 765