VIII KONGRES TRANSPORTU PUBLICZNEGO I INTELIGENTNEGO MIASTA

17 PAŹDZIERNIKA 2019, WARSZAWA

Centrum Nauki Kopernik, Wybrzeże Kościuszkowskie 20

 

Organizatorzy

Partner Złoty

Partner Srebrny

Partner Brązowy

Partner Ubezpieczeniowy

Partner

Partner Płatności Mobilnych

Partner Technologiczny

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy

Tłumaczenie zapewnia

Patronat Medialny

PROGRAM KONGRESU

VIII KONGRES TRANSPORTU PUBLICZNEGO I INTELIGENTNEGO MIASTA ZWIŃ
9:00 Rejestracja
10:00 Otwarcie Kongresu
10:10 Wystąpienie otwierające
 • Robert Soszyński, Zastępca prezydenta m.st. Warszawy
10:20 Wystąpienie Gościa Specjalnego Kongresu
 • Peter Walker, komentator dziennika „The Guardian”, autor książki „Jak rowery mogą uratować świat”
11:00 Razem możemy więcej: inteligentne partnerstwa dla miast przyszłości
 • Daria Auguścik, Dyrektor w dziale rozwoju rynku w polskim oddziale Mastercard Europe
11:20 Linia 322: W drodze do autonomicznego transportu publicznego
 • dr Magdalena Szymańska, koordynatorka ds. elektromobilności, mobilności autonomicznej i UTO, Urząd Miejski w Gdańsku 
 • Mikołaj Kwiatkowski, Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu, Trapeze Poland
11:40 DEBATA: Jak zmieniać transport by stworzyć miasto szczęśliwe?
 • Rola transportu w kształtowaniu przyjaznej przestrzeni miejskiej 
 • Jaki transport w dużym, średnim i małym mieście?
Uczestnicy:
 • Wojciech Bartelski, Prezes Zarządu, Tramwaje Warszawskie
 • Michał Domaradzki, Dyrektor, Biuro Polityki Mobilności i Transportu, Urząd m.st. Warszawy
 • Jacek Fink-Finowicki, Inżynier Projektu w pionie Rolling Stock, Siemens Mobility
 • Adrian Furgalski, Wiceprezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR 
 • Kamila Kaliszyk, Dyrektor ds. rozwoju rynku w polskim oddziale Mastercard Europe
 • Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
 • Łukasz Puźniecki, Burmistrz Polkowic
 • Moderator: Jakub Dybalski, Redaktor portalu Transport Publiczny
12:50 Przerwa techniczna / Lunch VIP
SESJE RÓWNOLEGŁE ZWIŃ
SALA I – TRANSPORT W MIEŚCIE ZWIŃ
13:30 Wpływ transportu publicznego na rozwój przestrzenny 
 • prof. Andrzej Zalewski, Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy
13:50 Planowanie przestrzenne albo samochodowe tsunami
 • Ryszard Kowalski, ekonomista, ekspert planowania przestrzennego - ostatnio szef społecznego zespołu doradczego (przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju) ds. założeń ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
14:10 DEBATA: Miastotwórczy charakter transportu publicznego
 • Wpływ transportu na rozwój miasta i wzrost wartości nieruchomości 
 • Suburbanizacja i białe plamy na mapie transportowej Polski 
 • Urbanistyka a transport publiczny
Uczestnicy:
 • Stanisław Albricht, Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu Altrans 
 • Aleksander Deskur, Kierownik Zespołu Transportu i Inżynierii, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
 • Mikołaj Kwiatkowski, Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu, Trapeze Poland
 • Dr inż. Jerzy Lejk, Prezes Zarządu, Metro Warszawskie
 • Dr Jakub Majewski, Prezes Zarządu, Fundacja ProKolej 
 • Prof. Anna Mężyk, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
 • Krzysztof Zienkiewicz, Referat Bezpieczeństwa, Transportu Zbiorowego i Sportu, Urząd Gminy Dywity
 • Moderator: Łukasz Malinowski, Redaktor Naczelny, Wydawnictwo TOR
15:00 Przerwa kawowa
15:20 Projektowanie zintegrowanych węzłów przesiadkowych - praktyczne wskazówki
 • prof. Daniel Załuski, Politechnika Gdańska, doradca w Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o. o.
15:40 DEBATA: Standaryzacja projektowania węzłów przesiadkowych
 • Jak stworzyć optymalny węzeł przesiadkowy? 
 • Rozwiązania dostosowane do rozmiarów węzła
 • Łączenie funkcji transportowej i handlowej
Uczestnicy:
 • Krzysztof Golubiewski, Członek Zarządu ds. nieruchomości, Polskie Koleje Państwowe S.A. 
 • Tomasz Koc, Starszy Specjalista w Dziale Planowania i Przygotowania Inwestycji, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
 • Franciszek Kujawski, Dyrektor Pionu Inwestycji, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie 
 • prof. Daniel Załuski, Politechnika Gdańska, doradca w Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o. o.
 • Moderator: Piotr Krukowski, ITS Polska
16:30 Zakończenie
SALA II – INTELIGENTNY TRANSPORT ZWIŃ
13:30 Rola danych w projektowaniu systemów transportowych
 • Dr inż. Radosław Nielek, Dyrektor ds. rozwoju, Vooom, adiunkt w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych
13:50 Transcity - wygoda i funkcjonalność
 • Marcin Ruciński, Menedżer ds. Rozwoju Biznesu, Thales Polska
14:10 DEBATA: Transport publiczny – technologie dla pasażera
 • Bezgotówkowy transport i rozwiązania biletowe 
 • Biletomat czy aplikacja – dominujące technologie w bliskiej i dalekiej przyszłości
Uczestnicy:
 • Piotr Bochenek, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Członek Zarządu, SkyCash Poland
 • Grzegorz Kwitek, Członek Zarządu, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia 
 • Maciej Mironiuk, Ekspert ds. rozwiązań płatniczych w transporcie, Visa
 • Marcin Ruciński, Menedżer ds. Rozwoju Biznesu, Thales Polska
 • Paweł Trawiński, Kierownik Działu Marketingu, Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
 • Moderator: Jakub Madrjas, Zastępca Redaktora Naczelnego, Wydawnictwo TOR
15:00 Przerwa kawowa
15:20 DEBATA: Zaplecze IT dla transportu publicznego
 • Rozwiązania ITS w inteligentnym transporcie publicznym 
 • Narzędzia do tworzenia rozkładów jazdy 
 • Dane: zbieranie, przetwarzanie, optymalizowanie. Polityka open data. 
 • Ograniczanie ryzyka w przetwarzaniu danych transportowych
Uczestnicy:
 • Małgorzata Gutowska, Dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego 
 • Dr hab. inż. Piotr Kisielewski, Instytut Pojazdów Szynowych, Zakład Systemów Logistycznych, Politechnika Krakowska
 • Grzegorz Malec, Dyrektor, Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
 • Wojciech Miechowicz, Zastępca Dyrektora ds. Publicznego Transportu Zbiorowego, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
 • Maciej Mysona, Senior Project Manager, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Dr inż. Radosław Nielek, Dyrektor ds. rozwoju, Vooom, adiunkt w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych
 • Moderator: dr inż. Tomasz Kamiński, Instytut Transportu Samochodowego
16:20 Zakończenie
SALA III – PARKINGI I PRZESTRZEŃ ZWIŃ
13:30 E-kontrola SPPN – techniczne kształtowanie strefy płatnego parkowania
 • Kamil Aniszewski, Zastępca Naczelnika Wydziału Parkowania, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
E-parkowanie – detekcja zajętości miejsc jako narzędzie w zarządzaniu przestrzenią parkingową w miastach
 • Michał Lejk, Zastępca Naczelnika Wydziału Parkowania, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
14:00 DEBATA: Zmiany w ustawie o drogach publicznych a funkcjonowanie stref płatnego parkowania
 • Jak zmiany w ustawie wpłyną na opłaty za parkowanie w strefach? 
 • Możliwości w zakresie integracji stref płatnego parkowania i parkingów off-street 
 • Czy istnieje spójna polityka parkingowa polskich miast?
Uczestnicy:
 • Michał Lejk, Zastępca Naczelnika Wydziału Parkowania, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie 
 • Maciej Mosiej, Prezes Zarządu, Polska Organizacja Branży Parkingowej 
 • Bartosz Piłat, Ekspert, Instytut Ekonomii Środowiska
 • Karol Spieglanin, Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej
 • Prof. Andrzej Szarata, Politechnika Krakowska 
 • Moderator: Jędrzej Puzyński, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
15:00 Przerwa kawowa
15:20 DEBATA: Jak budujemy ulice w miastach?
 • Jak wpisać chodniki, drogi dla rowerów, zieleń, parkingi, bus pasy, stoliki kawiarniane i handel w ograniczoną przestrzeń jaką dysponujemy? 
 • Projektowanie ulic uwzględniające ich zmieniający się charakter
Uczestnicy:
 • dr inż. Jacek Chmielewski, Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Jan Jakiel, Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
 • Barbara Jędrzejczyk, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze 
 • Piotr Niesłuchowski, Kierownik Referatu Strategii i Planowania, Urząd Miasta Płocka 
 • Tomasz Tosza, Zastępca Dyrektora, Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
 • Joanna Woźniak, Zespół Transportu i Inżynierii, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
 • Moderator: Jakub Dybalski, Redaktor portalu Transport Publiczny
16:20 Zakończenie
SALA IV – WYZWANIA ZWIŃ
13:30 Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - czy rozwiąże problem "białych plam" w transporcie?
 • Jędrzej Klatka, Radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
13:50 DEBATA: Trolejbus, autobus elektryczny, gazowy, hybryda czy może nowy diesel?
 • Czy istnieje optymalne rozwiązanie dla każdego miasta? 
 • Tworzenie infrastruktury na potrzeby elektromobilności 
 • Recykling baterii pojazdów elektrycznych
Uczestnicy:
 • Adam Kempinski, Dyrektor Działu Sprzedaży Autobusów Miejskich i Zamówień Publicznych, EvoBus Polska 
 • Hubert Kołodziejski, Dyrektor, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni 
 • Piotr Podborny, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Klientów Korporacyjnych, EIB SA
 • Bogusław Prokop, Dyrektor, Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej 
 • Leszek Ruta, Członek Zarządu, Miejskie Zakłady Autobusowe
 • prof. Wojciech Suchorzewski, Politechnika Warszawska 
 • Wojciech Tulibacki, Prezes Zarządu, MPK Poznań 
 • Moderator: Maciej Mysona, Senior Project Manager, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
15:00 Przerwa kawowa
15:20 DEBATA: Mikromobilność i UTO (Urządzenia Transportu Osobistego) – status prawny
 • Wpływ wzrostu liczby hulajnóg elektrycznych na miasta 
 • Bezpieczeństwo pieszych 
 • Parkowanie hulajnóg a przestrzeń publiczna
Uczestnicy:
 • Jakub Olek, Regional Government Relations Director, Europe East & Middle East and Africa, Lime
 • Bartosz Piłat, Ekspert, Instytut Ekonomii Środowiska 
 • Łukasz Puchalski, Dyrektor, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
 • dr Magdalena Szymańska, koordynatorka ds. elektromobilności, mobilności autonomicznej i UTO, Urząd Miejski w Gdańsku
 • Marta Wójcicka, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze
 • Moderator: Adam Jędrzejewski, Stowarzyszenie Mobilne Miasto
16:20 Zakończenie
WARSZTATY TRUSTONOMY ZWIŃ
16:40 Warsztaty projektu Trustonomy
 • Koordynator: Instytut Transportu Samochodowego

Trustonomy to projekt łączący podmioty z różnych dziedzin przemysłu motoryzacyjnego, badań i transportu. Konsorcjum składa się z szesnastu organizacji z dziewięciu krajów Europy. Projekt ma na celu opracowanie metod i wytycznych dla podniesienia bezpieczeństwa, zaufania i akceptacji pojazdów zautomatyzowanych poprzez pomoc w rozwiązaniu wyzwań, poprzedzających wprowadzenie ich na rynek. 

Warsztaty projektu Trustonomy zostaną przeprowadzone w formie interaktywnej. Na wstępie, reprezentanci projektu przedstawią krótko zagadnienia poruszane w projekcie, celem wprowadzenia uczestników w tematykę projektu. Następnie zostaną przeprowadzone interaktywne ćwiczenia, których celem będzie wypracowanie istotnego z punktu widzenia użytkowników pojazdów autonomicznych rozwiązania.
18:10 Zakończenie

znak * oznacza, że udział zaproszonego Prelegenta nie został jeszcze potwierdzony

POPRZEDNIA EDYCJA

JAK DOJECHAĆ KOMUNIKACJA MIEJSKA

MIEJSCE

MODERATORZY, PRELEGENCI, CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ

Maciej Acedański Stanisław Albricht Kamil Aniszewski Daria Auguścik dr inż. Jacek Chmielewski

Aleksander Deskur Adrian Furgalski Krzysztof Golubiewski Jan Gosiewski Małgorzata Gutowska

Jan Jakiel Barbara Jędrzejczyk Adam Jędrzejewski Kamila Kaliszyk dr inż. Tomasz Kamiński

Kazimierz Karolczak Adam Kempinski dr hab. inż. Piotr Kisielewski Jędrzej Klatka Jakub Klimkiewicz

Tomasz Koc Hubert Kołodziejski Ryszard Kowalski Franciszek Kujawski Piotr Krukowski

Grzegorz Kwitek dr inż. Jerzy Lejk Michał Lejk dr Jakub Majewski Janusz Malinowski

Łukasz Malinowski prof. Anna Mężyk Wojciech Miechowicz Maciej Mosiej Maciej Mysona

Dr inż. Radosław Nielek Piotr Niesłuchowski Andrzej Nowakowski Bartosz Piłat Piotr Pogonowski

Bogusław Prokop Łukasz Puchalski Jędrzej Puzyński Marcin Ruciński Leszek Ruta

Karol Spieglanin prof. Wojciech Suchorzewski prof. Andrzej Szarata dr Magdalena Szymańska Tomasz Tosza

Wojciech Tulibacki Tomasz Wesołowski Wiesław Witek Joanna Woźniak Marta Wójcicka

Zbigniew Wyszogrodzki prof. Andrzej Zalewski prof. Daniel Załuski Krzysztof Zienkiewicz

ORGANIZATORZY

Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. jest jedną z wiodących polskich firm specjalizujących się w doradztwie i analizach z obszarów infrastruktury, kolei głównych i przemysłowych oraz komunikacji miejskiej i zintegrowanych systemów transportu publicznego. Spółka zajmuje się także działalnością wydawniczą oraz organizacją branżowych konferencji, kongresów, debat i seminariów.


Zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt:

Jędrzej Puzyński
dyrektor programowy
email: jedrzej.puzynski@tor-wydawnictwo.pl
tel: 696 094 452
Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze sponsora prosimy o kontakt:

Iwona Basa
dyrektor ds kluczowych klientów
email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl
tel. kom.: 728 518 765