V KONGRES TRANSPORTU PUBLICZNEGO

24-25 PAŹDZIERNIKA 2016, WARSZAWA

Centrum Nauki Kopernik, Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa

ZGŁOŚ UCZESTNICTWO
 
Wizje przyszłości a obecne problemy

Organizatorzy

Partnerzy

Partner Strategiczny

Partnerzy Srebrni

Partnerzy Brązowi

Partner Merytoryczny

Partner Ubezpieczeniowy

Patronat Honorowy

Patronat Medialny

Partner PR

PROGRAM KONGRESU

DZIEŃ I ZWIŃ
9:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, PORANNA KAWA
10:00 ROZPOCZĘCIE KONGRESU
CZĘŚĆ 1: WIZJE PRZYSZŁOŚCI A DZISIEJSZE PROBLEMY ZWIŃ
10:10 POWITANIE
10:30 PANEL MIAST: Miasto wspólnoty interesów. Jakie miasta projektujemy na kolejne dekady XXI wieku i jak wspólnie z mieszkańcami dochodzić do tego celu? Czy transport ma znaczenie dla oceny jakości życia w polskich miastach?

 • Michał Beim, Członek Zarządu, PKP S.A.* 
 • Tadeusz Ferenc, Prezydent Rzeszowa* 
 • Piotr Grzymowicz, Prezydent Olsztyna*
 • Michał Olszewski, Wiceprezydent, m.st. Warszawa
 • Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni* 
 • Michał Zaleski, Prezydent Torunia*
11:20 DEBATA: Automatyzacja środków transportu publicznego
 • Jerzy Lejk, Prezes Zarządu, Metro Warszawskie Sp. z o.o.*
 • Prof. Antoni Szumanowski, Politechnika Warszawska* 
 • Przedstawiciel producenta pojazdów*

11:50 PANEL REGIONÓW: Między miastem a regionem. Czy Polacy mieszkający poza metropoliami skorzystają na transformacji mobilności? Czy w przyszłości mamy liczyć bardziej kolej czy na car pooling? Czy znajdą się unijne pieniądze na zakup taboru?


 • Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezes Zarządu Związku Województw RP*
 • Krzysztof Mamiński, Prezes Zarządu, Przewozy Regionalne *
 • Paweł Nakonieczny, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego*
 • Joanna Scheuring-Wielgus, Posłanka na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej*
 • Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego*
 • Adam Woźniak, Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej*
 • Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego*
 • Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego
12:40
 • LOSOWANIE UPOMINKÓW
 • ROZDANIE NAGRÓD PORTALU TRANSPORT-PUBLICZNY.PL
12:50
 • PRZERWA KAWOWA
 • BRIEFING PRASOWY
CZĘŚĆ 2: JESZCZE LEPSZY TRANSPORT ZBIOROWY ZWIŃ
FORUM PASSENGER EXPERIENCE ZWIŃ
13:20 WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE: Nowoczesny pasażer chce więcej, czyli rola pasażera w systemie inteligentnego transportu publicznego

 • dr Marek Dietl, Członek Zarządu Instytutu Sobieskiego*
13:40 WYSTĄPIENIE: Passenger experience

 • Maciej Kornatowski, Business Development Manager, Mastercard
14:00 WYSTĄPIENIE: Rozwiązania z myślą o pasażerze
14:20 DEBATA: Prosument w transporcie – jak pasażerowie mogą uczestniczyć w kształtowaniu oferty transportowej?

 • Wiesław Witek, Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie*
 • Kamila Kaliszyk, dyrektor ds. rozwoju rynku i akceptacji kart płatniczych, Mastercard
 • Anna Kowalska, Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie*
 • Marian Sosnowski, Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach*
15:00 WYSTĄPIENIE: Jak uprościć życie pasażera?
15:20 LUNCH
16:00 WYSTĄPIENIE: Pasażer w mieście przyszłości
16:20 DEBATA: Internet rzeczy, technologie, rynek pracy. Długofalowy wpływ inteligentnego transportu na funkcjonowanie systemu transportu publicznego w Polsce.

 • dr Łukasz Franek, Zastępca Dyrektora ds. Transportu, Zarząd Infrastruktury Komunikacyjnej i Transportu w Krakowie
 • Roman Urbańczyk, Przewodniczący Zarządu, KZK GOP*
 • Rafał Grzegorzewski, Z-ca Dyrektora ds. Transportu, ZDMiKP w Bydgoszczy*
 • Jerzy Dobaczewski, Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku*
 • Jolanta Szczepańska, Prezes Zarządu, MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu*
 • Aleksandra Michalczewska, Prezes Zarządu, Michalczewski Sp. z o.o.*

17:00 Zakończenie
FORUM REWITALIZACJA I MOBILNOŚĆ ZWIŃ
13:20 WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE: Czy inwestycje w transport publiczny pomogą zrewitalizować polskie miasta?

 • Paweł Chorąży - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju*
13:40 WYSTĄPIENIE
14:00 DEBATA: Rola rozwiązań komunikacyjnych na obszarach objętych rewitalizacją
 • Adam Grehl, Wiceprezydent Wrocławia* 
 • Dorota Chudowska-Rączka, Prezes, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji
 • Marek Materek, Prezydent Starachowic*
 • Damian Bartyla, Prezydent Bytomia,*
 • Agnieszka Janiak, Wiceprezydent Łodzi *
 • Zygmunt Ziobrowski, Profesor, Instytut Rozwoju Miast*
 • Elżbieta Koterba, Wiceprezydent Krakowa*
 • Jacek Grunt-Mejer, Koordynator ds. rewitalizacji, Urząd Miasta st. Warszawy
14:40 WYSTĄPIENIE: Zieleń jako element krajobrazu poprawiająca komfort życia w mieście

 • Dr hab. Wojciech Dmuchowski, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
15:00 WYSTĄPIENIE
15:20 LUNCH
16:00
Wystąpienie wprowadzające
 • Prof. Wojciech Suchorzewski, Politechnika Warszawska
16:15 DEBATA: Polskie miasta – zakorkowane, czy nie?

 • Marcel Klinowski, Prezes Zarządu, Fundacja ProjektówObywatelskich
 • Anna Gilner, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich,Gliwice*
 • Rafał Górski, Prezes, Instytut SprawObywatelskich, Grupa INSPRO Sp. z o.o. 
 • Mieczysław Kotłowski, Dyrektor, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku*
 • Przedstawiciel Kapsch Telematic Services* 
 • Adam Penkala, Współzałożyciel, Velis IT Systems*
 • Andrzej Szarata, Profesor, Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej

16:40 Zakończenie
FORUM ODPOWIEDZIALNEGO TRANSPORTU ZWIŃ
13:20 WYSTĄPIENIE: Projekt dworcowy - rola samorządu jako partnera
 • Marek Michalski, Członek Zarządu, PKP SA*
13:40 WYSTĄPIENIE: Strategia dworcowa a odpowiedzialność społeczna

 • Tomasz Buczyński, Dyrektor Departamentu Kolejnictwa
14:00 DEBATA: Dworzec jako element tkanki miasta – miastotwórcza, społeczna i kulturowa rola przestrzeni dworcowej oraz jej bezpośredniego otoczenia

 • dr Andreas Billert, Europa – Universitaet Viadrina. Frankfurt(Oder)*
 • Paweł Sowa, Prezes Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania
 • prof. Jacek Wesołowski, Instytut Architektury i Urbanistyki, Politechnika Łódzka*
 • Marek Michalski, Członek Zarządu, PKP SA*
 • Bartłomiej Biedziuk, Prezes Forum Rozwoju Olsztyna
 • Moderator: dr Tadeusz Kopta*

14:50 WYSTĄPIENIE: Transport publiczny w ujęciu społecznym - jak wpływa na jakość życia obywateli

Artur Fojud, Politechnika Łódzka, DesignForAll.pl
15:20 LUNCH
16:00 DEBATA: Kolej miejska  a mobilność – jak tworzyć i wykorzystywać potencjał kolei aglomeracyjnych w polskich miastach?

 • Roman Walaszkowski, Dyrektor Biura, Szczeciński Obszar Metropolitalny
 • Lesław Kornak, Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego*
 • Maciej Musiał, Dyrektor, Stowarzyszenie Metropolia Poznań
 • Jadwiga Rajkiewicz, Dyrektor, Wydział Infrastruktury i Transportu, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Janusz Malinowski, Członek Zarządu, Łódzka Kolej Aglomeracyjna*
 • Przedstawiciel Krakowa*
 • Przedstawiciel Wrocławia*
 • dr hab. inż. Maciej Kruszyna, Politechnika Wrocławska (moderator)*
16:50 Zakończenie
DZIEŃ II ZWIŃ
9:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, PORANNA KAWA
CZĘŚĆ 3: ZMIANY I NOWOŚCI ZWIŃ
10:00 POWITANIE
10:10 DEBATA: Sharing economy – odpowiedź na wyzwania transportowe współczesnych miast?

 • Marcin Jeż, Prezes Zarządu, BikeU Sp. z o.o.*
 • Wojciech Dzięgielewski, Business Development Manager, Car2Go*
 • Marcin Skwierawski, Wiceprezydent Sopotu*
 • Patryk Zaremba, Prezes Forum Rozwoju Warszawy*
 • Damian Grabowski, Prezes Zarządu, Arriva RP*
 • Jakub Tabędzki, SharCar*
10:50 WYSTĄPIENIE: Opłacalność projektów Bus Rapid Transit
 • dr Andrzej Brzeziński, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska*
11:10 DEBATA: BRT – kiedy autobus jest najlepszym rozwiązaniem?

 • Leszek Ruta, Członek Zarządu, MZA Warszawa*
 • Tadeusz Sayor, Z-ca Prezydenta Miasta Kielce*
 • Piotr Osiecki, Burmistrz Miasta Sochaczew*
 • Artur Perchel, Manager Central Eastern Europe, UITP*
 • Piotr Kostrzewa, Prezes SISKOM - Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji*
12:00 Przerwa kawowa
FORUM ROWER W MIEŚCIE ZWIŃ
12:20 WYSTĄPIENIE: Integracja ruchu rowerowego z transportem publicznym jako narzędzie zrównoważonego rozwoju aglomeracji
 • dr Piotr Kuropatwiński, Uniwersytet Gdański

12:40 WYSTĄPIENIE: Promocja ruchu rowerowego jako narzędzie rewitalizacji centrów miast i tradycyjnych ulic handlowych?
 • Marcin Hyła, Prezes, Miasta dla Rowerów*
13:00 WYSTĄPIENIE: BYPAD – czy i dlaczego jest potrzebny w Twoim mieście
 • Rafał Górski, Prezes, Instytut Spraw Obywatelskich, Grupa INSPRO Sp. z o.o.
13:20 WYSTĄPIENIE: Rower publiczny w oczach mieszkańców. Kwestia postrzegania systemu przez użytkowników
 • dr inż. Maciej Dariusz Dobrzyński, Politechnika Białostocka
13:40 WYSTĄPIENIE
 • Tomasz Wojtkiewicz, Prezes Zarządu, Nextbike Polska*
14:00 WYSTĄPIENIE: Rower publiczny IV generacji w Krakowie
 • dr Łukasz Franek, Zastępca Dyrektora ds. Transportu, Zarząd Infrastruktury Komunikacyjnej i Transportu w Krakowie
14:20 LUNCH
15:00 DEBATA: Nie musisz mieć, by korzystać – ekonomia współdzielenia jako nowatorski model biznesowy w transporcie zbiorowym i nie tylko

 
dr Piotr Kuropatwiński, Uniwersytet Gdański

 • Łukasz Puchalski, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie
 • Tomasz Wojtkiewicz, Prezes Zarządu, Nextbike Polska*
 • Aleksander Wiącek, Asystent Prezydenta Lublina ds.polityki rowerowej i pieszej
 • Bartosz Zimny, Pełnomocnik Miasta Łodzi ds. Polityki Rowerowej*
 • Moderator: Jakub Dybalski, Transport-Publiczny.pl
16:00 Zakończenie
FORUM INFRASTRUKTURY TRANSPORTU PUBLICZNEGO ZWIŃ
12:20 WYSTĄPIENIE:
12:40 WYSTĄPIENIE: Węzły przesiadkowe w Katowicach
 • Bogusław Lowak, Naczelnik Wydziału Transportu, UM Katowice
13:00 WYSTĄPIENIE: Węzeł Łódź Fabryczna

 • Jacek Nowacki, p.o. Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi*
13:20 DEBATA: Inwestycje w infrastrukturę transportu zbiorowego: planowanie i finansowanie. Modernizacja przystanków i innej infrastruktury transportu zbiorowego. Węzły przesiadkowe
 • Stefan Kolawiński, Burmistrz Bochni*
 • Mieczysław Kotłowski, Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku*
 • Jacek Nowacki, p.o. Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi*
 • Mieczysław Reksnis, Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy*
 • Elżbieta Turkowiecka, Naczelnik Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopotu*
14:00 Inny wymiar miejskiej mobilności
 •  Günther Natter – Doppelmayr Seilbahnen GmbH, Austria 
14:20 DEBATA: Koleje gondolowe – czy stanowią atrakcyjne rozwiązanie dla polskich miast?

 • Adam Kochański, Dyrektor Wydziału Inwestycji, UM Katowice*
 • Marek Ustrobiński, Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa* 
 • Przedstawiciel Miasta Wrocławia*
 • Günther Natter – Doppelmayr Seilbahnen GmbH, Austria 
 • Tomasz Magiera, PhD Eng., Research and Development Specialist,Cable Car Services GmbH
15:00 LUNCH
15:20 DEBATA: Nowoczesne technologie w infrastrukturze transportu publicznego Komfort, ekologia, bezpieczeństwo
16:00 Zakończenie

znak * oznacza, że udział zaproszonego Prelegenta nie został jeszcze potwierdzony

PLIKI DO POBRANIA

POPRZEDNIA EDYCJA

ATRAKCJE JAK DOJECHAĆ HOTEL KOMUNIKACJA MIEJSKA

MIEJSCE

ORGANIZATORZY

Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. jest jedną z wiodących polskich firm specjalizujących się w doradztwie i analizach z obszarów infrastruktury, kolei głównych i przemysłowych oraz komunikacji miejskiej i zintegrowanych systemów transportu publicznego. Spółka zajmuje się także działalnością wydawniczą oraz organizacją branżowych konferencji, kongresów, debat i seminariów.


Zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt:

Jakub Klimkiewicz

Dyrektor ds. Programowych ZDG TOR

email: jakub.klimkiewicz@tor-wydawnictwo.pl

tel: 22 461 28 76

Michał Grobelny

Project Manager

email: michal.grobelny@tor-wydawnictwo.pl

tel: 22 462 77 43

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze sponsora prosimy o kontakt:

Ewelina Sosnowska

dyrektor sprzedaży i marketingu

email: ewelina.sosnowska@tor-wydawnictwo.pl

kom: 696 094 110

tel: 22 323 77 40

Iwona Basa

kierownik sprzedaży i marketingu

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

kom: 728 518 765

tel: 22 323 77 41