O wydarzeniu

Technologie miejskie, transport publiczny i inteligentne miasta w coraz większym stopniu staję się jednym organizmem, w którym wszystkie mechanizmy ze sobą współpracują. Innowacyjne rozwiązania nie mogą znaleźć efektywnego zastosowania bez rozpoznania potrzeb mieszkańców miast, zaś transport publiczny nie może sprawnie funkcjonować bez wykorzystywania nowych technologii. Tkanka miejska potrzebuje inteligentnego transportu publicznego opartego na nowych technologiach.

XII Kongres Transportu Publicznego i Technologii Miejskich ponownie stanie się w tym roku platformą do dyskusji na tematy, które w coraz większym stopniu się zazębiają – od elektromobilności, ekologii i technologii wodorowych przez cyfryzację miast, technologie komunikacji z mieszkańcami i zarządzanie bazami danych po planowanie przestrzenne i jakość usług publicznego transportu zbiorowego.

Smart city, mikromobilność, aplikacje, nowe technologie
Technologie w zarządzaniu transportem publicznym
Neutralność klimatyczna w mobilności miejskiej
Ekologiczna infrastruktura w transporcie publicznym 

Partnerzy:

Organizatorzy:

Partner Transportowy:

Partner Złoty:

Partner Srebrny:

Partner Brązowy:

Partner:

Partner Ubezpieczeniowy:

Partner Bankowy:

Patronat Honorowy:

Prezydent Miasta Radom

Patronat Medialny:

Partner Złoty:

Partner Brązowy:

Partner:

Agenda

Wybierz interesującą Cię sesję aby zobaczyć szczegóły

*osoby oznaczone gwiazdką zostały zaproszone, ale jeszcze nie potwierdziły obecności

9:00

Otwarcie Kongresu

 • Adrian Furgalski, Prezes zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

9:10

Wystąpienie otwierające

 • Renata Kaznowska, Wiceprezydent m.st. Warszawy

9:20

DEBATA OTWARCIA: Polityka. Jaki program dla transportu publicznego?

 • Pomysły polityków na rozwój transportu publicznego
 • Kondycja transportu publicznego i najbardziej palące problemy w miejskiej mobilności
 • Czy warto inwestować w nowe technologie?
 • Jak skutecznie walczyć z wykluczeniem transportowym poza miastami?

Paneliści:

 • Krzysztof Bosak, Poseł na Sejm RP, Konfederacja
 • Stefan Krajewski, Poseł na Sejm RP, Polskie Stronnictwo Ludowe
 • Paulina Matysiak, Posłanka na Sejm RP, Razem
 • Paweł Olszewski, Poseł na Sejm RP, Koalicja Obywatelska
 • Paweł Lisiecki, Poseł na Sejm RP, Prawo i Sprawiedliwość
 • Mirosław Suchoń, Poseł na Sejm RP, Polska 2050

Moderator: Michał Kolanko, Dziennikarz, Rzeczpospolita

10:15

Przerwa kawowa i networkingowa

10:40

Wystąpienie partnera: Nowoczesne i ekologiczne miasto, w którym chce się żyć – rozwiązania Hitachi dla samorządów i mieszkańców

 • Paweł Seluk, Dyrektor ds. rozwiązań dla mobilności i kolei, Hitachi Europe

10:55

DEBATA STRATEGICZNA: Czy rosnące koszty zahamują rozwój oferty przewozowej?

 • Rosnące koszty transportu, polityka biletowa i optymalizacja oferty przewozowej
 • Jak ograniczać wydatki na energię?
 • Źródła dodatkowych nakładów na organizację transportu publicznego
 • Rola technologii miejskich – innowacyjne rozwiązania taryfowe, efektywna i wygodna komunikacja z mieszkańcami, oszczędności

Paneliści:

 • Alan Beroud, Prezes zarządu, Szybka Kolej Miejska
 • Marek Sokołowski, Członek zarządu ds. operacyjnych, Metro Warszawskie
 • Małgorzata Gutowska, Dyrektor, Zarząd Transportu Metropolitalnego GZM
 • Katarzyna Strzegowska, Dyrektor, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
 • Paulina Tyniec-Piszcz, Dyrektor Wydziału Transportu, Urząd Miejski Wrocławia

Moderator: Łukasz Malinowski, Dyrektor zarządzający pionu mediów, redaktor naczelny, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

11:45

Przerwa kawowa i networkingowa

12:10

Wystąpienie partnera: Używanie aplikacji mobilnych przez osoby z dysfunkcją wzroku

 • Roman Roczeń, Konsultant, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

12:25

Wystąpienie partnera: V2X – Infrastruktura Dróg Przyszłości

 • Łukasz Borowski, Dyrektor Działu Inżynieringu i Serwisu, Yunex
 • Adam Grabalski, Menadżer ds. sprzedaży, Yunex

12:40

Wystąpienie partnera: Dobrze poinformowani – jak ułatwić pasażerowi podróżowanie i poruszanie się w gąszczu sieci transportowej?

 • Artur Wajchert, Dyrektor handlowy – Polska i Europa Wschodnia, Trapeze Poland

12:55

DEBATA: Jak tworzyć funkcjonalny ekosystem technologii w miastach? Które technologie ułatwiają mieszkańcom poruszanie się po mieście?

 • Przestrzeń miasta jako laboratorium dla innowacji miejskich
 • Smart city, mikromobilność, aplikacje, nowe technologie. Które nowoczesne rozwiązania faktycznie służą mieszkańcom i samorządom?
 • Najważniejsze trendy w nowoczesnej mobilności miejskiej

Paneliści:

 • Maciej Mysona, Dyrektor rozwoju biznesu – rynek miejski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Paweł Seluk, Dyrektor ds. rozwiązań dla mobilności i kolei, Hitachi Europe
 • Marta Trzaskowska, Specjalista ds. koordynacji, realizacji i rozliczania projektów, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, Politechnika Krakowska
 • Artur Wajchert, Dyrektor handlowy – Polska i Europa Wschodnia, Trapeze Poland

Moderator: Jakub Kucharczuk, Gospodarz podcastu „Międzymiastowo”

13:50

Przerwa techniczna / Lunch VIP

14:35

Wystąpienie: Mobilność dla obszaru funkcjonalnego – w jakim kierunku będzie rozwijał się Gorzów wraz z sąsiednimi gminami?

 • Maciej Mysona, Dyrektor rozwoju biznesu – rynek miejski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Michał Jędrzejczak, Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

14:50

DEBATA: „Mobilne miasto” czyli jakie? Mobilność miejska na drodze ku neutralności klimatycznej

 • Trendy: mikromobilność, współdzielenie, digitalizacja, multimodalność, zeroemisyjność
 • Strategie rozwojowe miast w kierunku neutralności klimatycznej transportu, czyli mobilność bez potrzeby posiadania samochodu na własność
 • Usługa mobilności MaaS: połączona oferta transportu zbiorowego i współdzielonego
 • Ekologiczna infrastruktura w transporcie publicznym (biletomaty solarne, e-papierowe rozkłady jazdy, ładowarki, „huby mobilności”) wobec wysokich cen prądu i przyłączy
 • Które technologie pozwalają obniżyć emisje?

Paneliści:

 • Maciej Miniszewski, Polski Instytut Ekonomiczny
 • Hubert Pyliński, Ekspert ds. analiz branżowych, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Bartosz Rozbiewski, Zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy
 • Tomasz Rupiewicz, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
 • dr inż. Jacek Szmagliński, Członek Rady ds. Mobilności i Transportu, Politechnika Gdańska
 • dr Michał Wolański, Adiunkt, Szkoła Główna Handlowa
 • Przedstawiciel, Organizacja członkowska Stowarzyszenia Mobilne Miasto

Moderator: Adam Jędrzejewski, Prezes, Mobilne Miasto

15:45

DEBATA: Technologie w zarządzaniu transportem publicznym

 • Integracja usług miejskich dla mieszkańców w ramach platform
 • Systemy zliczania pasażerów, usprawnianie organizacji i optymalizacja siatki połączeń, systemy wspomagające zarządzanie infrastrukturą przystankową
 • Wymiana danych pomiędzy urządzeniami w pojeździe, między pojazdami oraz między infrastrukturą drogową a pojazdami

Paneliści:

 • Katarzyna Cieplińska, Kierownik Biura Ubezpieczeń Flotowych, EIB
 • Emilian Dzierżanowski, Prezes, GenesisMobo
 • prof. Tomasz Kamiński, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • Piotr Rachwalski, Prezes zarządu, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Świerklańcu
 • Jakub Stefaniak, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

Moderator: Dominik Cieślikiewicz, Prezes zarządu, Fundacja Ładowarka

16:35

Zakończenie Kongresu w sesji I

16:40 – 18:00

Networking w strefie dla VIP

14:40

DEBATA: Mobilność miejska a bezpieczeństwo

 • Bezpieczeństwo w przewozach z aplikacji mobilnych
 • Ochrona kierowców i motorniczych a zmiana ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
 • Regulacje. Komu zezwalać na dostęp do zawodu kierowcy taksówki?

Paneliści:

 • Adrian Furgalski, Prezes zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Maciej Górski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Systemami, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Agnieszka Krzyżak-Pitura, Prezeska zarządu, Fundacja Rodzic w mieście
 • Grzegorz Kwitek, Członek zarządu, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
 • Małgorzata Stanowska, Dyrektor ds. polityki publicznej dla Europy Środkowej i Wschodniej, Uber
 • Aldona Machnowska-Góra, Zastępca prezydenta m.st. Warszawy*

Moderator: Jacek Grzeszak, Konsultant i analityk ekonomiczny, Minds & Roses

15:30

Wystąpienie partnera

15:45

DEBATA: Lokalne inicjatywy, dialog i zarządzanie komunikacją z mieszkańcami

 • Partycypacja mieszkańców w organizowaniu komunikacji miejskiej
 • Planowanie przestrzenne a dostęp do atrakcyjnej oferty przewozowej
 • Narzędzia efektywnej dialogu między władzami a mieszkańcami
 • Transparentność inwestycji w infrastrukturę miejską
 • Jak skutecznie rozmawiać z mieszkańcami o wdrażaniu tego, co nieuniknione w polityce mobilności?

Paneliści:

 • Jakub Kompa, Prezes, Stowarzyszenie Lepszy Służewiec
 • Agnieszka Krzyżak-Pitura, Prezeska zarządu, Fundacja Rodzic w mieście
 • Jacek Mosakowski, Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców
 • Jan Śpiewak, Działacz społeczny

Moderator: Iwona Budych, Prezes, Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe

16:35

Zakończenie Kongresu w sesji II

16:40 – 18:00

Networking w strefie dla VIP

Prelegenci:

Adrian Furgalski

Prezes zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Katarzyna Strzegowska

Dyrektor, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

Małgorzata Gutowska

Dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego, Metropolia GZM

Łukasz Malinowski

Dyrektor zarządzający, redaktor naczelny, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Paulina Matysiak

Posłanka na Sejm RP

Adam Jędrzejewski

Prezes, Mobilne Miasto

Renata Kaznowska

Wiceprezydent m.st. Warszawy

Emilian Dzierżanowski

Prezes, GenesisMobo

Jakub Madrjas

Zastępca redaktora naczelnego, TOR Wydawnictwo – Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Maciej Mysona

Dyrektor rozwoju biznesu – rynek miejski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Jakub Kucharczuk

Współgospodarz, Podcast "Międzymiastowo"

Mirosław Suchoń

Poseł na Sejm RP, Polska 2050

Agnieszka Krzyżak-Pitura

Prezeska, Fundacja Rodzic w mieście

prof. Tomasz Kamiński

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Krzysztof Bosak

Poseł na Sejm RP, Konfederacja

Stefan Krajewski

Poseł na Sejm RP, Polskie Stronnictwo Ludowe

Paweł Olszewski

Poseł na Sejm RP, Koalicja Obywatelska

Jerzy Polaczek

Poseł na Sejm RP, Prawo i Sprawiedliwość

Tomasz Rupiewicz

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

Jakub Stefaniak

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

Adam Grabalski

Menadżer ds. sprzedaży, Yunex

Łukasz Borowski

Dyrektor Działu Inżynieringu i Serwisu, Yunex

Jacek Grzeszak

Analityk ekonomiczny, Minds & Roses

Alan Beroud

Prezes zarządu, Szybka Kolej Miejska

Małgorzata Stanowska

Dyrektor ds. polityki publicznej dla Europy Środkowej i Wschodniej, Uber

Paweł Seluk

Dyrektor ds. rozwiązań dla mobilności i kolei, Hitachi Europe

Katarzyna Cieplińska

Kierownik Biura Ubezpieczeń Flotowych, EIB

Piotr Rachwalski

Prezes zarządu, Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej w Świerklańcu

Roman Roczeń

Konsultant, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dr inż. Jacek Szmagliński

Członek Rady ds. Mobilności i Transportu, Politechnika Gdańska

Jan Śpiewak

Działacz społeczny

Jakub Kompa

Prezes, Stowarzyszenie Lepszy Służewiec

Marek Sokołowski

Członek zarządu ds. operacyjnych, Metro Warszawskie

Iwona Budych

Prezes, Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe

Artur Wajchert

Dyrektor handlowy - Polska i Europa Wschodnia, Trapeze Poland

Hubert Pyliński

Ekspert ds. analiz branżowych, Bank Gospodarstwa Krajowego

Paulina Tyniec-Piszcz

Dyrektor Infrastruktury i Transportu, Urząd Miejski Wrocławia

Michał Kolanko

Dziennikarz, Rzeczpospolita

Maciej Miniszewski

Polski Instytut Ekonomiczny

Rejestracja

Pakiety:

STANDARD

STANDARD

0

PLN netto

STANDARD
 • Wymagana akredytacja
 • Welcome Pack
 • Udział w konferencji
 • Dostęp do stoisk targowych
 • Dostęp do prezentacji
VIP

VIP

490

PLN netto

VIP
 • Udział w konferencji
 • Welcome Pack
 • Dostęp do stoisk targowych
 • Dostęp do prezentacji
 • Dostęp do strefy VIP
 • Pakiet cateringowy
 • Networking

Poprzednia edycja​

W zeszłorocznej edycji wzięło udział 50 prelegentów, w tym wielu prezydentów miast, twórców aplikacji i specjalistów z zarządzania transportem miejskim. Kongres gościł prawie 300 słuchaczy. Paneliści dyskutowali nt. presji kosztowej i zarządzaniu podażą usług, modelowaniu systemu transportowego, rynku pracy w transporcie publicznym, skutecznych narzędzi i technologii komunikacji z mieszkańcami czy zielonej mobilności miejskiej.

+
Słuchaczy
Partnerów
Patronaty honorowe
Prelegentów, panelistów moderatorów
Debat
Wystąpień