Alan Beroud

Prezes Zarządu, Szybka Kolej Miejska w Warszawie