Andrzej Bittel

Sekretarz Stanu, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, Ministerstwo Infrastruktury