Andrzej Karolski

Dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Białymstoku