Bartosz Dominiak

Zastępca Burmistrza dzielnicy Warszawa-Ursynów, Urząd Miasta stołecznego Warszawy