Bogusław Prokop

Dyrektor Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej, Urząd Miejski w Białymstoku