dr Bartosz Mazur

Doradca prezydenta miasta ds. transportu zintegrowanego, Referat Transportu i Komunikacji Zbiorowej, Urząd Miasta Rybnika