dr hab. inż. Tomasz Kamiński, prof. ITS

Instytut Transportu Samochodowego, Ekspert rynku transportowego