dr inż. Jacek Szmagliński

Członek Rady ds. Mobilności i Transportu, Politechnika Gdańska