Grzegorz Kubalski

Zastępca Dyrektora Biura, Związek Powiatów Polskich