Hubert Pyliński

Ekspert ds. analiz branżowych, Bank Gospodarstwa Krajowego