Jakub Michałowski

Dyrektor ds. rozwoju, Seedia.city