Jakub Stefaniak

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie