Katarzyna Bryczkowska

Ekspertka wiodąca ds. metodyki szkoleń w projekcie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych