Konrad Sosnowicz

Dyrektor ds. rozwoju uczenia maszynowego, SkySnap