Łukasz Borowski

Dyrektor Działu Inżynieringu i Serwisu, Yunex