Małgorzata Stanowska

Dyrektor ds. polityki publicznej dla Europy Środkowej i Wschodniej, Uber