Marek Sokołowski

Członek zarządu ds. operacyjnych, Metro Warszawskie