Michał Wolański

Adiunkt, Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie