Andrzej Karolski

Dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Białymstoku

dr Michał Wolański

Kolegium Zarządzania i Finansów, Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności, Szkoła Główna Handlowa