Paweł Grzegorczyk

p.o. Dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji PFR