Paweł Grzegorczyk

p.o. Dyrektora Departamentu Rozwoju Innowacji PFR