Piotr Podborny

Dyrektor Biura Ubezpieczeń Klientów Korporacyjnych, EIB SA