Robert Bednarski

Z-ca Dyrektora Wydziału Promocji Miasta i Turystyki we Wrocławiu