Sławomir Podsiadły

Z-ca dyrektora, Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie