Stefan Krajewski

Poseł na Sejm RP, Polskie Stronnictwo Ludowe