Włodzimierz Karpiński

Sekretarz m.st. Warszawy odpowiedzialny za obszar infrastruktury