Agnieszka Krzyżak-Pitura

Prezeska, Fundacja Rodzic w mieście