Agnieszka Krzyżak-Pitura

Radna Dzielnicy Mokotów w Warszawie, Prezeska zarządu, Fundacja Rodzic w mieście