Partnerzy 2022:

Organizatorzy:

Partner Złoty:

Partner Srebrny:

Partner Brązowy:

Partner:

Partner Technologiczny

Partner Ubezpieczeniowy:

Partner Płatności Mobilnych:

Partner Medialny:

Patron Medialny:

Agenda 2022:

9:00

Rejestracja

10:00

Otwarcie Kongresu

 • Adrian Furgalski, Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

10:10

Wystąpienie otwierające

 • Włodzimierz Karpiński, Sekretarz m.st. Warszawy odpowiedzialny za obszar infrastruktury

10:25

DEBATA OTWARCIA: Miasta w obliczu wyzwań roku 2022. Ekonomia, technologie, ekologia, wybory

 • Wpływ sytuacji gospodarczej, finansowej i geopolitycznej na funkcjonowanie samorządów i ich budżety
 • Cele społeczne a możliwości miast wobec narastającej presji ekonomicznej
 • Czy odpowiedzią na presję kosztową są nowe technologie w mieście?

Paneliści:

 • Alan Beroud, Prezes zarządu, Szybka Kolej Miejska
 • Małgorzata Ciechomska, Dyrektor marketingu i sprzedaży Smart City, Orange Polska
 • Włodzimierz Karpiński, Sekretarz m.st. Warszawy odpowiedzialny za obszar infrastruktury
 • Krzysztof Kosiński, Prezydent Miasta Ciechanowa
 • Jerzy Lejk, Prezes, Metro Warszawskie
 • Jarosław Mazek, Prezes zarządu, SkyCash
 • Adam Pustelnik, Wiceprezydent Miasta Łodzi
 • Roman Smogorzewski, Prezydent Miasta Legionowa

Moderator: Łukasz Malinowski, Dyrektor zarządzający, redaktor naczelny, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

11:30

Wystąpienie: Oszczędne miasta są smart, czyli jak nowe technologie pomagają tworzyć miejsca, w których żyje się lepiej

Prelegent: Małgorzata Ciechomska, Dyrektor marketingu i sprzedaży Smart City, Orange Polska

11:45

Wystąpienie: Przestrzeń w miastach. Prezentacja systemu wsparcia zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego - ProBRD

Prelegenci:

 • Maciej Mysona, Dyrektor rozwoju biznesu - rynek miejski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Konrad Sosnowicz, Dyrektor ds. rozwoju uczenia maszynowego, SkySnap

12:00

Wystąpienie: Inwestować czy oszczędzać? Transport publiczny

Prelegenci:

 • Wojciech Palczyński, Dyrektor zarządzający, Trapeze Poland
 • Artur Wajchert, Dyrektor handlowy, Trapeze Poland

12:15

DEBATA STRATEGICZNA: Nowa normalność czy wielka niestabilność? Sytuacja miejskiej mobilności w 2022 roku

 • Po pandemii – czy zmieniły się nasze potrzeby transportowe i czy trzeba rewidować politykę inwestycji?
 • Jakimi narzędziami możemy zawalczyć o nowe rekordy liczby pasażerów transportu zbiorowego?
 • Czy mikromobilność i mobilność współdzielona pomaga w walce z wyzwaniami kosztowymi?
 • Jakiego systemowego wsparcia faktycznie oczekują samorządy, organizatorzy transportu, zarządcy infrastruktury i przewoźnicy?
 • Fala dużych podwyżek czy stopniowe podwyższanie cen biletów? Co nasz czeka w transporcie publicznym?

Paneliści:

 • Arkadiusz Chęciński, Prezydent Miasta Sosnowca
 • Grzegorz Kwitek, Członek zarządu, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
 • Paulina Matysiak, Posłanka na Sejm RP
 • Wojciech Palczyński, Dyrektor Zarządzający, Trapeze Poland
 • Piotr Podborny, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Klientów Korporacyjnych, EIB
 • Franciszek Sterczewski, Poseł na Sejm RP
 • Katarzyna Strzegowska, Dyrektor, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

Moderator: Maciej Mysona, Dyrektor rozwoju biznesu - rynek miejski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

13:15

Przerwa techniczna / Lunch VIP

14:00

Wystąpienie: Nowe centrum miasta Tychy

Prelegent: Michał Lorbiecki, Pełnomocnik prezydenta ds. koordynowania i monitorowania przedsięwzięć w zakresie rozwoju obszaru nowego centrum miasta Tychy

14:15

DEBATA: Presja kosztowa a zarządzanie podażą usług. Czy odpowiedzią jest ciągłe badanie potrzeb i modelowanie systemu transportowego?

 • Skuteczna identyfikacja potrzeb przewozowych
 • Technologie optymalizacyjne w zarządzaniu kosztami
 • Jak efektywnie wykorzystywać infrastrukturę i zasoby?

Paneliści:

 • Emilian Dzierżanowski, Prezes, GenesisMobo
 • Jacek Grzeszak, Starszy analityk w Zespole Strategii, Polski Instytut Ekonomiczny
 • Bartłomiej Kasiuk, Specjalista ds. analizy danych, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Moderator: Michał Piwowarski, Specjalista ds. transportu publicznego, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

15:10

DEBATA: Rynek pracy w transporcie publicznym. Jak poradzić sobie z niedoborem kierowców i motorniczych na rynku?

 • Oczekiwania pracowników vs możliwości operatorów
 • Jak uelastycznić prawo, by otworzyć rynek?
 • Jak przyciągnąć potencjalnych kandydatów do pracy w transporcie publicznym?

Paneliści:

 • Jakub Burdziński, Menadżer projektów, Arriva Bus Transport Polska
 • Małgorzata Gutowska, Dyrektor, Zarząd Transportu Metropolitalnego, Metropolia GZM
 • Sławomir Podsiadły, Z-ca dyrektora, Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
 • Katarzyna Strzegowska, Dyrektor, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

Moderator: Łukasz Majchrzyk, Specjalista ds. kontaktów z mediami, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

16:05

DEBATA: Informacja dla mieszkańców – skuteczne narzędzia i technologie komunikacji z mieszkańcami

 • Skuteczna, codzienna rozmowa z mieszkańcami
 • Jak rozmawiać o zmianach? Czy konsultacje społeczne wystarczą?
 • Nowoczesne narzędzia i technologie przekazywania informacji do mieszkańców
 • Partycypacja a dane i dostęp do informacji

Paneliści:

 • dr Bartosz Mazur, Doradca prezydenta miasta ds. transportu zintegrowanego, Referat Transportu i Komunikacji Zbiorowej, Urząd Miasta Rybnika
 • Małgorzata Michalska, Kierownik Referatu Innowacji Społecznych, Urząd Miasta Rzeszowa
 • Maciej Mysona, Dyrektor rozwoju biznesu - rynek miejski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Marcin Ochmański, Prezes zarządu, Warexpo
 • dr Michał Wolański, Adiunkt, Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Michał Wojciechowski, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

Moderator: Jakub Kompa, Ekspert ds. dialogu społecznego, KomunikaTOR

17:00

Zakończenie Kongresu w sesji I

14:00

Wystąpienie: Warszawski Transport Publiczny - rynek pasażera

Prelegent: Agnieszka Siekierska-Otłowska, Dyrektor Pionu Handlowego, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

14:20

DEBATA: Zielona mobilność miejska

 • Czy nowa energetyka to dobra odpowiedź na presję kosztową i ryzyko recesji?
 • OZE – mikro do makro skali w każdym mieście?
 • Nowe napędy w pojazdach służb komunalnych
 • Infrastruktura ładowania a potrzeby transportowe mieszkańców? Ładowarki dla aut, autobusów, rowerów i hulajnóg

Paneliści:

 • Marcin Fidler, PV, EV, Energy & Fuel Expert
 • Hubert Pyliński, Ekspert ds. analiz branżowych, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Krzysztof Ruciński, Specjalista, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Zbigniew Wyszogrodzki, Prezes, Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu

Moderator: prof. Tomasz Kamiński, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

15:20

Wystąpienie: Dekarbonizacja e-mikromobilności - historia jednej innowacji

Prelegent: Jakub Michałowski, Dyrektor ds. rozwoju, Seedia.city

15:35

Wystąpienie: Bezobsługowa identyfikacja pasażera w komunikacji miejskiej (Be In/Be Out)

Prelegent: Adam Kruczek, Prokurent i ekspert ds. Smart City, ThinkIt

15:55

Wystąpienie: Jak możemy wdrażać efektywniejsze rozwiązania dla mieszkańców i miast?

Prelegent: Miłosz Olejniczak, Dyrektor zarządzający, Infospread Polska & zBiletem.pl

16:05

DEBATA: Od nowoczesnego transportu do nowoczesnego miasta. Innowacje w miastach

 • Jak tworzyć strategie smart city?
 • Dane – nowoczesne narzędzia zbierania informacji o zarządzanych przez miasto systemach
 • Jakie są obecnie trendy w rozwoju technologicznym miast?
 • Wdrażanie jakich rozwiązań technologicznych naprawdę warto promować w pierwszej kolejności?

Paneliści:

 • Robert Bednarski, Dyrektor ds. SmartCity, Wydział Promocji Miasta i Turystyki, Wrocław
 • Bartosz Burek, Prezes zarządu i współwłaściciel, Jakdojade.pl
 • Paweł Grzegorczyk, p.o. Dyrektora Departamentu Rozwoju Innowacji, PFR
 • Adam Jędrzejewski, Prezes, Mobilne Miasto
 • Adam Kruczek, Prokurent i ekspert ds. Smart City, ThinkIt
 • Miłosz Olejniczak, Dyrektor zarządzający, Infospread Polska & zBiletem.pl
 • dr hab. inż. Aleksander Orłowski, Politechnika Gdańska

Moderator: Krzysztof Ruciński, Specjalista, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

17:00

Zakończenie Kongresu w sesji II

Prelegenci 2022:

Adrian Furgalski

Prezes zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Łukasz Malinowski

Dyrektor zarządzający, redaktor naczelny, TOR Wydawnictwo

prof. Tomasz Kamiński

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Alan Beroud

Prezes zarządu, Szybka Kolej Miejska

Jerzy Lejk

Prezes, Metro Warszawskie

Małgorzata Gutowska

Dyrektor, Zarząd Transportu Metropolitalnego

Adam Pustelnik

Wiceprezydent Miasta Łodzi

Marcin Ochmański

Prezes zarządu, Warexpo

Małgorzata Ciechomska

Dyrektor marketingu i sprzedaży Smart City, Orange Polska

Adam Jędrzejewski

Prezes, Mobilne Miasto

Arkadiusz Chęciński

Prezydent Miasta Sosnowiec

Jakub Kompa

Ekspert ds. dialogu społecznego, KomunikaTOR

dr Małgorzata Mańka-Szulik

Prezydent Miasta Zabrze

Katarzyna Strzegowska

Dyrektor, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

Anita Cieślicka

Starsza menadżerka projektów / LeadAir, Fundacja Forum Energii

Maciej Mysona

Dyrektor rozwoju biznesu - rynek miejski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Paweł Grzegorczyk

p.o. Dyrektora Departamentu Rozwoju Innowacji PFR

Franciszek Sterczewski

Poseł na Sejm RP

Robert Bednarski

Dyrektor ds. SmartCity, Wydział Promocji Miasta i Turystyki we Wrocławiu

Krzysztof Ruciński

Specjalista, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Michał Lorbiecki

Pełnomocnik prezydenta ds. koordynowania i monitorowania przedsięwzięć w zakresie rozwoju obszaru nowego centrum miasta Tychy

Bartosz Burek

Prezes zarządu i współwłaściciel, Jakdojade.pl

Krzysztof Kosiński

Prezydent Miasta Ciechanów

Agnieszka Siekierska-Otłowska

Dyrektor Pionu Handlowego, ZTM Warszawa

Zbigniew Wyszogrodzki

Prezes, Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu

Jakub Michałowski

Dyrektor ds. rozwoju, Seedia.city

Sławomir Zygadło

Wiceprezes zarządu, ThinkIt

Adam Kruczek

Prokurent i ekspert ds. Smart City, ThinkIt

Emilian Dzierżanowski

Prezes, GenesisMobo

Jacek Grzeszak

Starszy analityk w Zespole Strategii, Polski Instytut Ekonomiczny

Wojciech Palczyński

Dyrektor zarządzający, Trapeze Poland

Artur Wajchert

Dyrektor handlowy - Polska i Europa Wschodnia, Trapeze Poland

Roman Smogorzewski

Prezydent Miasta Legionowa

Piotr Podborny

Dyrektor Biura Ubezpieczeń Klientów Korporacyjnych, EIB

Marcin Fidler

PV, EV, Energy & Fuel Expert

Michał Wolański

Adiunkt, Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr Bartosz Mazur

Doradca prezydenta miasta ds. transportu zintegrowanego, Referat Transportu i Komunikacji Zbiorowej, Urząd Miasta Rybnika

Miłosz Olejniczak

Dyrektor zarządzający, Infospread Polska & zBiletem.pl

Jakub Burdziński

Menadżer projektów, Arriva Bus Transport Polska

Michał Piwowarski

Koordynator inwestycji miejskich, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

Łukasz Majchrzyk

Specjalista ds. kontaktów z mediami, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

Hubert Pyliński

Ekspert ds. analiz branżowych, Bank Gospodarstwa Krajowego

Jarosław Mazek

Prezes zarządu, SkyCash

Grzegorz Kwitek

Członek zarządu, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Małgorzata Michalska

Kierownik Referatu Innowacji Społecznych, Urząd Miasta Rzeszowa

Michał Wojciechowski

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

Włodzimierz Karpiński

Sekretarz m.st. Warszawy odpowiedzialny za obszar infrastruktury

Sławomir Podsiadły

Z-ca dyrektora, Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

Konrad Sosnowicz

Dyrektor ds. rozwoju uczenia maszynowego, SkySnap

Paulina Matysiak

Posłanka na Sejm RP

Edycja​ 2021

Dziewiąty Kongres Transportu Publicznego i Inteligentnego Miasta otworzyli wspólnym wystąpieniem prezydent m.st. Warszawy, Pan Rafał Trzaskowski i Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik.

Najważniejszym wyzwaniem na najbliższe lata jest przywrócenie zaufania pasażerów komunikacji miejskiej – uznali uczestnicy debat na Kongresie Transportu Publicznego i Inteligentnego Miasta. Wskazywano przy tym, że w żadnym z samorządów sytuacja finansowa nie jest łatwa a nakładane obostrzenia takiej limity pasażerów w komunikacji miejskiej są trudne do spełnienia.

+
Odtworzeń
+
Unikalni uczestnicy online
+
Liczba uczestników stacjonarnych

Miejsce wydarzenia:

Centrum Nauki Kopernik

Budynek położony jest przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 20

Lotnisko – Warszawa Okęcie – 14 km
Dworzec kolejowy – Warszawa Centralna – 3 km
Dworzec kolejowy – Warszawa Powiśle – 1,6 km
Stacja II linii metra – Metro Centrum Nauki – 300 m

Adres:
Centrum Nauki Kopernik
Wybrzeże Kościuszkowskie 20,
00-390 Warszawa

Miejsce wydarzenia:

Rejestracja

W razie pytań dotyczących uczestnictwa w kongresie zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Łubianka

tel: 532 851 564

email: katarzyna.lubianka@tor-wydawnictwo.pl

Partnerzy

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze Partnera prosimy o kontakt:

Iwona Basa

tel: 728 518 765

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

Program

Osoby zainteresowane uczestnictwem w panelu lub w charakterze Prelegenta prosimy o kontakt 

Jacek Płaza

tel: 532 851 567

email: jacek.plaza@tor-wydawnictwo.pl

Organizatorzy:

Obserwuj nas

Zapisz się do naszego newslettera

Bądź na bieżąco z opiniami ekspertów ze świata kolei!

COVID 19 Bezpieczeństwo:

W trosce o bezpieczeństwo uczestników X edycji Kongresu Kolejowego w Centrum Nauki Kopernik, zadbamy o najwyższą jakość i dotrzymanie warunków nie zagrażających zdrowiu uczestników.

Wśród procedur, zapewniających ochronę znajdują się m.in.:

• Mierzenie temperatury uczestników przy wejściu do obiektu

• Obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy przez uczestników

• zapewnienie zwiększonej fizycznej odległości między uczestnikami Wydarzenia wynoszącej min. 2 m,

• uniemożliwienie samodzielnego wyboru miejsca przez uczestnika Wydarzenia (miejsca / krzesła itp. specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby)

• zapewnienie preparatów do dezynfekcji rąk w wyznaczonych punktach

• uzyskanie od każdego uczestnika Wydarzenia obowiązkowe pisemne oświadczenie przy wejściu na Wydarzenie lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

• dostosowanie funkcjonowania recepcji podczas Wydarzenia do zasad obowiązujących w Centrum konferencyjnym,

• prowadzenie listy uczestników wydarzenia, a także listy personelu, zawierających dane osobowe i dane kontaktowe,

• umożliwienie wcześniejszej rejestracji online oraz maksymalnego uproszczenia czynności operacyjnych recepcji Wydarzenia (ograniczenie czasu przebywania w strefie recepcji do minimum),

• wyposażenie obsługi Wydarzenia w środki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk,

• bieżącą dezynfekcję (nie rzadziej niż co godzinę) powierzchni lady recepcyjnej w rejestracji lub punkcie obsługi uczestników Wydarzenia.

• zakaz stosowania rozwiązań bufetowych,

• serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę Wydarzenia,

• wyznaczenie odległość między blatami stolików (od ich brzegów) min. 2 m,

• dezynfekcja stolików po każdej osobie (oznaczenie zdezynfekowanych stolików napisem: „zdezynfekowano”),

• świadczenie usług cateringowych na podstawie aktualnie obowiązujących zasad dotyczących restauracji.

• Dezynfekcja wniesionych do budynku akcesoriów, mebli, sprzętu multimedialnego.

• Większa częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji (toalety, uchwyty, poręcze, klamki, przyciski, windy, schody ruchome, blaty, oparcia krzeseł etc

• Obszar służacy odizowlowaniu uczestnikó w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby