Maciej Mysona

Dyrektor rozwoju biznesu – rynek miejski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR