Partnerzy:

Organizatorzy:

Partner Złoty:

Partner Srebrny:

Partner Brązowy:

Partner:

Partner Ubezpieczeniowy:

Partner Płatności Mobilnych:

Patron Medialny:

Agenda

9:00

Rejestracja

10:00

Otwarcie Kongresu

 • Adrian Furgalski, Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

10:10

Wystąpienie otwierające

 • Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy

10:30

DEBATA OTWARCIA: W drodze do normalności. Wpływ pandemii Covid-19 na rozwój miast i transportu publicznego

 • Jakie wnioski dla włodarzy miast a także dla zarządców transportu publicznego płyną z ostatnich 12 miesięcy pandemii?
 • Czy miasta wychodzą obronną ręką z pandemii i wywołanym nią kryzysem m.in. w podróżach komunikacją?
 • Perspektywy na przyszłość dla rozwoju transportu publicznego w miastach i idei smart city
 • Sytuacja finansowa samorządów a perspektywa nowych środki z UE

Paneliści:

 • Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, Ministerstwo Infrastruktury
 • Alan Beroud, Prezes Zarządu, Szybka Kolej Miejska w Warszawie
 • Arkadiusz Chęciński, Prezydent Sosnowca
 • Adrian Furgalski, Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Michał Konowrocki, Dyrekor Zarządzający, Uber Polska
 • Tomasz Rupiewicz, Zastępca Dyrektora, Dyrektor Pionu Ekonomiczno – Finansowego, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

Moderator: Łukasz Malinowski, Dyrektor Zarządzający, Redaktor naczelny, TOR Wydawnictwo

11:50

Przerwa na sali

11:55

W drodze do normalności. Dekada przyszłości

 • Mikołaj Kwiatkowski, Sprzedaż i Marketing, Trapeze Poland

12:15

DEBATA JUBILEUSZOWA: Dekada w transporcie publicznym w Polsce. Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy?

Debata z okazji X-lecia Kongresu Transportu Publicznego i Inteligentnego Miasta

 • Ocena rozwoju komunikacji i transportu publicznego w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu
 • Kamienie milowe i wydarzenia które zmieniły obraz transportu publicznego w Polsce w ostatniej dekadzie
 • Jak w ciągu minionych 10 lat zmieniły się nawyki pasażerów i ich podejście do kwestii mobilności?
 • Co niesie przyszłość?

Paneliści:

 • Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu*
 • Jerzy Lejk, Prezes Metra Warszawskiego
 • Dariusz Grajda, Prezes Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych
 • dr Piotr Grzymowicz, Prezydent Olsztyna
 • Grzegorz Kwitek, Członek Zarządu, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Moderator: Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura, Związek Powiatów Polskich

13:15

Urban Mobility, the solution is in the air

*wystąpienie w języku angielskim, organizator nie zapewnia tłumaczenia

 • Daniel Fässer, Head of Sales & Marketing, Member of the Executive Board, Bartholet Maschinenbau AG

13:35

Przerwa techniczna / Lunch

14:10

Podział na sesje równoległe

Sesja I – AKTUALNE WYZWANIA

Sesja II – INNOWACJE I PRZYSZŁOŚĆ

14:10

Zielone przystanki oraz inne rozwiązania wspierające ekologię w miastach

case study Miasto Białystok

 • Bogusław Prokop, Dyrektor Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej, Urząd Miejski w Białymstoku
 • Andrzej Karolski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Białymstoku

14:30

DEBATA: Pasażerowie transportu zbiorowego w dobie pandemii COViD-19

 • Jak przebiega proces powrotu pasażerów do komunikacji publicznej i jak go wzmacniać?
 • Ułatwienia i zachęty do podróżowania transportem publicznym – jakie rozwiązania już wprowadzono a jakie warto wdrożyć?
 • Bezpieczeństwo podróżnych vs. odpowiedzialność przewoźnika
 • Nowe technologie wykorzystywane w promocji transportu publicznego
 • Nowoczesna informacja pasażerska na przystankach

Paneliści:

 • Krzysztof Balawejder, Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo we Wrocławiu
 • Piotr Bochenek, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Skycash Poland
 • Bogusław Prokop, Dyrektor Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej, Urząd Miejski w Białymstoku
 • Rafał Grzegorzewski, Zastępca Dyrektora ds. Transportu, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
 • Mikołaj Kwiatkowski, Sprzedaż i Marketing, Trapeze Poland
 • Piotr Podborny, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Klientów Korporacyjnych EIB SA
 • Andrzej Stangret, Zastępca dyrektora ds. Handlowych, Zarząd Transportu Metropolitalnego

Moderator: Maciej Mysona, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

15:50

DEBATA: Transport regionalny i metropolitalny. Kierunki rozwoju, szanse i zagrożenia

 • Jak zwiększać dostępność międzymiastową w obecnym otoczeniu prawnym?
 • Gdzie szukać przewagi konkurencyjnej transportu zbiorowego i jak ją budować nad transportem samochodowym?
 • Rozwiązania wspierające rozwój transportu międzymiastowego

Paneliści:

 • Kamil Bujak, Przewodniczący Zarządu, Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej
 • Joanna Brzezińska, Transport and Health Consultant, HEAL Polska
 • Radosław Marek, Prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim
 • Krzysztof Zienkiewicz,  Starostwo Powiatowe w Olsztynie
 • dr Michał Wolański, Kolegium Zarządzania i Finansów, Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności, Szkoła Glówna Handlowa

Moderator: Krzysztof Ruciński, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

16:40

Zakończenie Kongresu w sesji I

14:10

How sustainable mobility shapes livable cities

*prelekcja w języku angielskim, organizator nie zapewnia tłumaczenia

 • Filippo Logi, Ph.D. – Business Development Director, Intermodal Solutions, Hacon Ingenieurgesellschaft
 • Andrzej Harbicki – Business Unit Director, Knowit Poland

 

 • Mobility as a Service as basis for sustainable travel choice
 • The importance of consolidation of the information
 • Opportunities for authorities that arise from a direct interaction with the citizens

14:30

Różni podróżni - obsługa bez barier. Szkolenia dla sektora pracowników transportu zbiorowego

 • Katarzyna Bryczkowska, Ekspertka wiodąca ds. metodyki szkoleń w projekcie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych

14:50

DEBATA: Mobilność jako usługa (MaaS) - odpowiedź na oczekiwania mieszkańców nowoczesnych miast?

 • Mobility as a Service – jeszcze trend czy już rzeczywistość?
 • Bariery dla rozwoju sektora MaaS z perspektywy usługodawców
 • Czy miasta są gotowe na mikromobilność?
 • Technologie wspierające rozwiązania MaaS

Paneliści:

 • Bartosz Dominiak, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów, Urząd m.st. Warszawy
 • Jacek Grzeszak, Zespół Gospodarki Cyfrowej, Polski Instytut Ekonomiczny
 • Sebastian Grabowski, Prezes Fundacji ArchitectsPL
 • dr hab. inż. Lidia Żakowska, Profesor PK,  Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska

Moderator: Adam Jędrzejewski, Stowarzyszenie Mobilne Miasto

16:00

Zakończenie Kongresu w sesji II

Prelegenci:

Rafał Trzaskowski

Prezydent m.st. Warszawy

Andrzej Bittel

Sekretarz Stanu, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, Ministerstwo Infrastruktury

Arkadiusz Chęciński

Prezydent Sosnowca

Alan Beroud

Prezes Zarządu, Szybka Kolej Miejska w Warszawie

Adrian Furgalski

Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Michał Konowrocki

Dyrektor Zarządzający, Uber Polska

Katarzyna Strzegowska

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie

Jerzy Lejk

Prezes Metra Warszawskiego

Dariusz Grajda

Prezes Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych

Tomasz Rupiewicz

Zastępca Dyrektora, Dyrektor Pionu Ekonomiczno – Finansowego, ZTM Warszawa

Grzegorz Kwitek

Członek Zarządu, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

dr Piotr Grzymowicz

Prezydent Olsztyna

Mikołaj Kwiatkowski

Sprzedaż i Marketing, Trapeze Poland

Daniel Fässer

Head of Sales & Marketing, Member of the Executive Board, Bartholet Maschinenbau AG

Maciej Mysona

Dyrektor Rozwoju Biznesu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Andrzej Stangret

Zastępca Dyrektora ds. Handlowych, Zarząd Transportu Metropolitalnego

Katarzyna Bryczkowska

Ekspertka wiodąca ds. metodyki szkoleń w projekcie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Bogusław Prokop

Dyrektor Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej, Urząd Miejski w Białymstoku

Rafał Grzegorzewski

Zastępca Dyrektora ds. Transportu, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Krzysztof Balawejder

Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu

Grzegorz Kubalski

Zastępca Dyrektora Biura, Związek Powiatów Polskich

Krzysztof Ruciński

Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Krzysztof Zienkiewicz

Wydział Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Piotr Bochenek

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Skycash Poland

Piotr Podborny

Dyrektor Biura Ubezpieczeń Klientów Korporacyjnych, EIB SA

Radosław Marek

Prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim

Kamil Bujak

Przewodniczący Zarządu, Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej

Joanna Brzezińska

Konsultantka ds. transportu i zdrowia, HEAL Polska

Filippo Logi, Ph.D.

Business Development Director, Intermodal Solutions, Hacon Ingenieurgesellschaft

Andrzej Harbicki

Business Unit Director, Knowit Poland

dr Michał Wolański

Kolegium Zarządzania i Finansów, Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności, Szkoła Główna Handlowa

Andrzej Karolski

Dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Białymstoku

Adam Jędrzejewski

Stowarzyszenie Mobilne Miasto

Bartosz Dominiak

Zastępca Burmistrza dzielnicy Warszawa-Ursynów, Urząd Miasta stołecznego Warszawy

Sebastian Grabowski

Prezes Fundacji, ArchitectsPL

Jacek Grzeszak

Zespół Gospodarki Cyfrowej, Polski Instytut Ekonomiczny

dr hab. inż. Lidia Żakowska

Profesor PK Kierownik Projektu H2020 - GEECCO Katedra Systemów Transportowych L-6 Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska

Łukasz Malinowski

Dyrektor Zarządzający, Redaktor naczelny, TOR Wydawnictwo

REJESTRACJA

Koszt UCzestnictwa Stacjonarnego

Koszt UCzestnictwa Stacjonarnego

1590 PLN netto

Koszt UCzestnictwa Stacjonarnego

Poprzednia edycja​

Dziewiąty Kongres Transportu Publicznego i Inteligentnego Miasta otworzyli wspólnym wystąpieniem prezydent m.st. Warszawy, Pan Rafał Trzaskowski i Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik.

Najważniejszym wyzwaniem na najbliższe lata jest przywrócenie zaufania pasażerów komunikacji miejskiej – uznali uczestnicy debat na Kongresie Transportu Publicznego i Inteligentnego Miasta. Wskazywano przy tym, że w żadnym z samorządów sytuacja finansowa nie jest łatwa a nakładane obostrzenia takiej limity pasażerów w komunikacji miejskiej są trudne do spełnienia.

+
Wyświetleń
+
Unikalnych użytkowników
+
Odsłon w tle

Miejsce wydarzenia:

 Centrum Nauki Kopenik

Budynek położony jest przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 20

Lotnisko – Warszawa Okęcie – 14 km
Dworzec kolejowy – Warszawa Centralna – 3 km
Dworzec kolejowy – Warszawa Powiśle – 1,6 km
Stacja II linii metra – Metro Centrum Nauki – 50 0m

Centrum Nauki Kopernik
Wybrzeże Kościuszkowskie 20,
00-390 Warszawa

Miejsce wydarzenia:

Rejestracja

W razie pytań dotyczących uczestnictwa w kongresie zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Łubianka

tel: 532 851 564

email: katarzyna.lubianka@tor-wydawnictwo.pl

Partnerzy

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze Partnera prosimy o kontakt:

Iwona Basa

tel: 728 518 765

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

Program

Osoby zainteresowane uczestnictwem w panelu lub w charakterze Prelegenta prosimy o kontakt 

Tomasz Jakubiak

tel: 532 851 567

email: tomasz.jakubiak@tor-konferencje.pl

Organizatorzy:

Obserwuj nas

Zapisz się do naszego newslettera

Bądź na bieżąco z opiniami ekspertów ze świata kolei!

COVID 19 Bezpieczeństwo:

W trosce o bezpieczeństwo uczestników X edycji Kongresu Kolejowego w Centrum Nauki Kopernik, zadbamy o najwyższą jakość i dotrzymanie warunków nie zagrażających zdrowiu uczestników.

Wśród procedur, zapewniających ochronę znajdują się m.in.:

• Mierzenie temperatury uczestników przy wejściu do obiektu

• Obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy przez uczestników

• zapewnienie zwiększonej fizycznej odległości między uczestnikami Wydarzenia wynoszącej min. 2 m,

• uniemożliwienie samodzielnego wyboru miejsca przez uczestnika Wydarzenia (miejsca / krzesła itp. specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby)

• zapewnienie preparatów do dezynfekcji rąk w wyznaczonych punktach

• uzyskanie od każdego uczestnika Wydarzenia obowiązkowe pisemne oświadczenie przy wejściu na Wydarzenie lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

• dostosowanie funkcjonowania recepcji podczas Wydarzenia do zasad obowiązujących w Centrum konferencyjnym,

• prowadzenie listy uczestników wydarzenia, a także listy personelu, zawierających dane osobowe i dane kontaktowe,

• umożliwienie wcześniejszej rejestracji online oraz maksymalnego uproszczenia czynności operacyjnych recepcji Wydarzenia (ograniczenie czasu przebywania w strefie recepcji do minimum),

• wyposażenie obsługi Wydarzenia w środki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk,

• bieżącą dezynfekcję (nie rzadziej niż co godzinę) powierzchni lady recepcyjnej w rejestracji lub punkcie obsługi uczestników Wydarzenia.

• zakaz stosowania rozwiązań bufetowych,

• serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę Wydarzenia,

• wyznaczenie odległość między blatami stolików (od ich brzegów) min. 2 m,

• dezynfekcja stolików po każdej osobie (oznaczenie zdezynfekowanych stolików napisem: „zdezynfekowano”),

• świadczenie usług cateringowych na podstawie aktualnie obowiązujących zasad dotyczących restauracji.

• Dezynfekcja wniesionych do budynku akcesoriów, mebli, sprzętu multimedialnego.

• Większa częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji (toalety, uchwyty, poręcze, klamki, przyciski, windy, schody ruchome, blaty, oparcia krzeseł etc

• Obszar służacy odizowlowaniu uczestnikó w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby