Dominik Tomaszewski

Koordynator działu szkoleń i systemu, Time4BUS