Łukasz Dziągwa

p.o. Dyrektora, Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie