Łukasz Puchalski

Dyrektor, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie