Dorota Olszewska

Prezeska i dyrektorka generalna, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego