Agnieszka Siekierska-Otłowska

Dyrektorka Pionu Handlowego, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie