Agnieszka Siekierska-Otłowska

Dyrektor Pionu Handlowego, ZTM Warszawa