Michał Olszewski

b. zastępca prezydenta, m.st. Warszawa