Michał Olszewski

Zastępca prezydenta, m.st. Warszawa