dr hab. Michał Wolański, prof. SGH

Katedra Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie