dr hab. inż. Aleksander Sobota, prof. Politechniki Śląskiej

Z-ca dyrektora ds. Przewozów w Katowicach, Zarząd Transportu Metropolitalnego