Zbigniew Wyszogrodzki

Prezes zarządu, Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu