Zbigniew Wyszogrodzki

Prezes, Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu