Tomasz Rupiewicz

Zastępca Dyrektora, Dyrektor Pionu Ekonomiczno – Finansowego, ZTM Warszawa