O wydarzeniu

Technologie miejskie, transport publiczny i inteligentne miasta w coraz większym stopniu staję się jednym organizmem, w którym wszystkie mechanizmy ze sobą współpracują. Innowacyjne rozwiązania nie mogą znaleźć efektywnego zastosowania bez rozpoznania potrzeb mieszkańców miast, zaś transport publiczny nie może sprawnie funkcjonować bez wykorzystywania nowych technologii. Tkanka miejska potrzebuje inteligentnego transportu publicznego opartego na nowych technologiach.

XII Kongres Transportu Publicznego i Technologii Miejskich ponownie stanie się w tym roku platformą do dyskusji na tematy, które w coraz większym stopniu się zazębiają – od elektromobilności, ekologii i technologii wodorowych przez cyfryzację miast, technologie komunikacji z mieszkańcami i zarządzanie bazami danych po planowanie przestrzenne i jakość usług publicznego transportu zbiorowego.

Partnerzy 2023:

Organizatorzy:

Partner Transportowy:

Partner Złoty:

Partner Srebrny:

Partner Brązowy:

Partner:

Partner Ubezpieczeniowy:

Partner Bankowy:

Patronat Honorowy:

Prezydent Miasta Radom

Patronat Medialny:

Partner Złoty:

Partner Brązowy:

Partner:

Agenda 2023

9:00

Otwarcie Kongresu

 • Adrian Furgalski, Prezes zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

9:10

Wystąpienie otwierające

 • Renata Kaznowska, Wiceprezydent m.st. Warszawy

9:20

DEBATA OTWARCIA: Polityka. Jaki program dla transportu publicznego?

 • Pomysły polityków na rozwój transportu publicznego
 • Kondycja transportu publicznego i najbardziej palące problemy w miejskiej mobilności
 • Czy warto inwestować w nowe technologie?
 • Jak skutecznie walczyć z wykluczeniem transportowym poza miastami?

Paneliści:

 • Krzysztof Bosak, Poseł na Sejm RP, Konfederacja
 • Stefan Krajewski, Poseł na Sejm RP, Polskie Stronnictwo Ludowe
 • Paulina Matysiak, Posłanka na Sejm RP, Razem
 • Paweł Olszewski, Poseł na Sejm RP, Koalicja Obywatelska
 • Paweł Lisiecki, Poseł na Sejm RP, Prawo i Sprawiedliwość
 • Mirosław Suchoń, Poseł na Sejm RP, Polska 2050

Moderator: Michał Kolanko, Dziennikarz, Rzeczpospolita

10:15

Przerwa kawowa i networkingowa

10:40

Wystąpienie partnera: Nowoczesne i ekologiczne miasto, w którym chce się żyć – rozwiązania Hitachi dla samorządów i mieszkańców

 • Paweł Seluk, Dyrektor ds. rozwiązań dla mobilności i kolei, Hitachi Europe

10:55

DEBATA STRATEGICZNA: Czy rosnące koszty zahamują rozwój oferty przewozowej?

 • Rosnące koszty transportu, polityka biletowa i optymalizacja oferty przewozowej
 • Jak ograniczać wydatki na energię?
 • Źródła dodatkowych nakładów na organizację transportu publicznego
 • Rola technologii miejskich – innowacyjne rozwiązania taryfowe, efektywna i wygodna komunikacja z mieszkańcami, oszczędności

Paneliści:

 • Alan Beroud, Prezes zarządu, Szybka Kolej Miejska
 • Marek Sokołowski, Członek zarządu ds. operacyjnych, Metro Warszawskie
 • Małgorzata Gutowska, Dyrektor, Zarząd Transportu Metropolitalnego GZM
 • Katarzyna Strzegowska, Dyrektor, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
 • Paulina Tyniec-Piszcz, Dyrektor Wydziału Transportu, Urząd Miejski Wrocławia

Moderator: Łukasz Malinowski, Dyrektor zarządzający pionu mediów, redaktor naczelny, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

11:45

Przerwa kawowa i networkingowa

12:10

Wystąpienie partnera: Używanie aplikacji mobilnych przez osoby z dysfunkcją wzroku

 • Roman Roczeń, Konsultant, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

12:25

Wystąpienie partnera: V2X – Infrastruktura Dróg Przyszłości

 • Łukasz Borowski, Dyrektor Działu Inżynieringu i Serwisu, Yunex
 • Adam Grabalski, Menadżer ds. sprzedaży, Yunex

12:40

Wystąpienie partnera: Dobrze poinformowani – jak ułatwić pasażerowi podróżowanie i poruszanie się w gąszczu sieci transportowej?

 • Artur Wajchert, Dyrektor handlowy – Polska i Europa Wschodnia, Trapeze Poland

12:55

DEBATA: Jak tworzyć funkcjonalny ekosystem technologii w miastach? Które technologie ułatwiają mieszkańcom poruszanie się po mieście?

 • Przestrzeń miasta jako laboratorium dla innowacji miejskich
 • Smart city, mikromobilność, aplikacje, nowe technologie. Które nowoczesne rozwiązania faktycznie służą mieszkańcom i samorządom?
 • Najważniejsze trendy w nowoczesnej mobilności miejskiej

Paneliści:

 • Maciej Mysona, Dyrektor rozwoju biznesu – rynek miejski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Paweł Seluk, Dyrektor ds. rozwiązań dla mobilności i kolei, Hitachi Europe
 • Marta Trzaskowska, Specjalista ds. koordynacji, realizacji i rozliczania projektów, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, Politechnika Krakowska
 • Artur Wajchert, Dyrektor handlowy – Polska i Europa Wschodnia, Trapeze Poland

Moderator: Jakub Kucharczuk, Gospodarz podcastu „Międzymiastowo”

13:50

Przerwa techniczna / Lunch VIP

14:35

Wystąpienie: Mobilność dla obszaru funkcjonalnego – w jakim kierunku będzie rozwijał się Gorzów wraz z sąsiednimi gminami?

 • Maciej Mysona, Dyrektor rozwoju biznesu – rynek miejski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Michał Jędrzejczak, Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

14:50

DEBATA: „Mobilne miasto” czyli jakie? Mobilność miejska na drodze ku neutralności klimatycznej

 • Trendy: mikromobilność, współdzielenie, digitalizacja, multimodalność, zeroemisyjność
 • Strategie rozwojowe miast w kierunku neutralności klimatycznej transportu, czyli mobilność bez potrzeby posiadania samochodu na własność
 • Usługa mobilności MaaS: połączona oferta transportu zbiorowego i współdzielonego
 • Ekologiczna infrastruktura w transporcie publicznym (biletomaty solarne, e-papierowe rozkłady jazdy, ładowarki, „huby mobilności”) wobec wysokich cen prądu i przyłączy
 • Które technologie pozwalają obniżyć emisje?

Paneliści:

 • Maciej Miniszewski, Polski Instytut Ekonomiczny
 • Hubert Pyliński, Ekspert ds. analiz branżowych, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Bartosz Rozbiewski, Zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy
 • Tomasz Rupiewicz, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
 • dr inż. Jacek Szmagliński, Członek Rady ds. Mobilności i Transportu, Politechnika Gdańska
 • dr Michał Wolański, Adiunkt, Szkoła Główna Handlowa
 • Przedstawiciel, Organizacja członkowska Stowarzyszenia Mobilne Miasto

Moderator: Adam Jędrzejewski, Prezes, Mobilne Miasto

15:45

DEBATA: Technologie w zarządzaniu transportem publicznym

 • Integracja usług miejskich dla mieszkańców w ramach platform
 • Systemy zliczania pasażerów, usprawnianie organizacji i optymalizacja siatki połączeń, systemy wspomagające zarządzanie infrastrukturą przystankową
 • Wymiana danych pomiędzy urządzeniami w pojeździe, między pojazdami oraz między infrastrukturą drogową a pojazdami

Paneliści:

 • Katarzyna Cieplińska, Kierownik Biura Ubezpieczeń Flotowych, EIB
 • Emilian Dzierżanowski, Prezes, GenesisMobo
 • prof. Tomasz Kamiński, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • Piotr Rachwalski, Prezes zarządu, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Świerklańcu
 • Jakub Stefaniak, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

Moderator: Dominik Cieślikiewicz, Prezes zarządu, Fundacja Ładowarka

16:35

Zakończenie Kongresu w sesji I

16:40 – 18:00

Networking w strefie dla VIP

14:40

DEBATA: Mobilność miejska a bezpieczeństwo

 • Bezpieczeństwo w przewozach z aplikacji mobilnych
 • Ochrona kierowców i motorniczych a zmiana ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
 • Regulacje. Komu zezwalać na dostęp do zawodu kierowcy taksówki?

Paneliści:

 • Adrian Furgalski, Prezes zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Maciej Górski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Systemami, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Agnieszka Krzyżak-Pitura, Prezeska zarządu, Fundacja Rodzic w mieście
 • Grzegorz Kwitek, Członek zarządu, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
 • Małgorzata Stanowska, Dyrektor ds. polityki publicznej dla Europy Środkowej i Wschodniej, Uber
 • Aldona Machnowska-Góra, Zastępca prezydenta m.st. Warszawy*

Moderator: Jacek Grzeszak, Konsultant i analityk ekonomiczny, Minds & Roses

15:30

Wystąpienie partnera

15:45

DEBATA: Lokalne inicjatywy, dialog i zarządzanie komunikacją z mieszkańcami

 • Partycypacja mieszkańców w organizowaniu komunikacji miejskiej
 • Planowanie przestrzenne a dostęp do atrakcyjnej oferty przewozowej
 • Narzędzia efektywnej dialogu między władzami a mieszkańcami
 • Transparentność inwestycji w infrastrukturę miejską
 • Jak skutecznie rozmawiać z mieszkańcami o wdrażaniu tego, co nieuniknione w polityce mobilności?

Paneliści:

 • Jakub Kompa, Prezes, Stowarzyszenie Lepszy Służewiec
 • Agnieszka Krzyżak-Pitura, Prezeska zarządu, Fundacja Rodzic w mieście
 • Jacek Mosakowski, Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców
 • Jan Śpiewak, Działacz społeczny

Moderator: Iwona Budych, Prezes, Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe

16:35

Zakończenie Kongresu w sesji II

16:40 – 18:00

Networking w strefie dla VIP

Prelegenci 2023:

Adrian Furgalski

Prezes zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Katarzyna Strzegowska

Dyrektor, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

Andrzej Domański

Minister Finansów

Jakub Klimkiewicz

Wiceprezes zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Hanna Majszczyk

Podsekretarz stanu, Ministerstwo Finansów

Małgorzata Gutowska

Dyrektor, Zarząd Transportu Metropolitalnego

Łukasz Malinowski

Redaktor naczelny & dyrektor zarządzający, www.transport-publiczny.pl & TOR Wydawnictwo

Maciej Mosiej

Prezes zarządu, Polska Organizacja Branży Parkingowej

Agnieszka Krzyżak-Pitura

Radna Dzielnicy Mokotów w Warszawie, Prezeska zarządu, Fundacja Rodzic w mieście

Marta Wójcicka

Aktywistka miejska

Julian Kozankiewicz

Dyrektor generalny, NoaTech

Jacek Grzeszak

Radny Dzielnicy Mokotów w Warszawie, Konsultant i analityk ekonomiczny, Minds & Roses

Weronika Wesołowska

Ekspertka w Departamencie Rozwoju Innowacji, PFR dla Miast, Polski Fundusz Rozwoju

dr hab. inż. Aleksander Sobota, prof. Politechniki Śląskiej

Z-ca dyrektora ds. Przewozów w Katowicach, Zarząd Transportu Metropolitalnego

Anna Łopaciuk

Dyrektor programu infrastruktura, transport i logistyka, Bank Gospodarstwa Krajowego

Łukasz Gryga

Dyrektor Centrum Zarządzania Ruchem, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Sebastian Mikosz

Prezes zarządu, Poczta Polska

Paweł Krzyżak

Prezes zarządu, Serwis GZM

Hubert Kołodziejski

Dyrektor, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni

Grzegorz Cichy

Przewodniczący, Unia Miasteczek Polskich

Artur Zając

Dyrektor Pionu Przewozów, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

Konrad Komornicki

Zastępca prezesa, Urząd Ochrony Danych Osobowych

dr hab. Michał Wolański, prof. SGH

Katedra Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Magdalena Kopczyńska

Dyrektor generalna DG Move, Komisja Europejska

Agnieszka Siekierska-Otłowska

Dyrektorka Pionu Handlowego, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

Marcin Gromadzki

Prezes, Public Transport Consulting

Dominik Tomaszewski

Koordynator działu szkoleń i systemu, Time4BUS

Piotr Nizio

Prezes zarządu, Parkcash

Marcin Karkut

Menadżer produktu, Grupa GRAND

Łukasz Puchalski

Dyrektor, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Łukasz Dziągwa

p.o. Dyrektora, Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie

Maciej Mysona

Dyrektor rozwoju biznesu – rynek miejski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Sabina Bugaj

Dyrektor ds. promocji, Urząd Miasta Szczyrk

Paulina Tyniec-Piszcz

Dyrektor wydziału transportu, Urząd Miasta we Wrocławiu

Jacek Sieński

Dyrektor Działu Handlowego Płatności Elektronicznych, Mennica Polska

Jerzy Lejk

Prezes, Metro Warszawskie

Piotr Hołubowicz

Prezes, Seedia

Zbigniew Wyszogrodzki

Prezes zarządu, Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu

Mateusz Bartoszcze

Radca prawny, Zastępca dyrektora Oddziału Kraków, EIB

Konrad Romik

Dyrektor, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury

Artur Wajchert

Dyrektor handlowy, Polska i Europa Wschodnia, Trapeze Poland

Manfred Retka

Product Manager Smart Mobility Assistance, SYSTEMTECHNIK

Zbigniew Wiśniewski

Wiceprezes zarządu, Fundacja Polska Bezgotówkowa

dr inż. Krzysztof Krawiec

Adiunkt, Politechnika Śląska & Kierownik programu Zrównoważony Transport, WiseEuropa

Michał Grobelny

Kierownik ds. projektów transportowych, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Roman Roczeń

Konsultant, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Maciej Mazur

Dyrektor zarządzający, Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Dorota Olszewska

Prezeska i dyrektorka generalna, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

dr inż. Marek Bauer

Prorektor ds. studenckich, Politechnika Krakowska

Rafał Agnieszczak

Prezes, Furgonetka.pl

Michał Olszewski

b. zastępca prezydenta, m.st. Warszawa

Karol Raniszewski

Wiceprezes, Stowarzyszenie Rowerowy Poznań

Iwona Budych

Prezes, Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe

Hanna Zdanowska

Prezydent Miasta Łodzi

Peter Jancovic

Dyrektor ds. przewozów autobusowych, Koleje Małopolskie

Marcel Klinowski

Wiceprezes zarządu, Polregio

Renata Kaznowska

Zastępca prezydenta m.st. Warszawa

Bartłomiej Kasiuk

Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Artur Zbroja

Dyrektor, Group Transportation, Allegro

Grzegorz Kwitek

Członek zarządu, Górnośląsko-Zagłębiowskia Metropolia

Kontakt:

Rejestracja

W razie pytań dotyczących uczestnictwa w kongresie zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Łubianka

tel: 532 851 564

email: katarzyna.lubianka@tor-wydawnictwo.pl

Partnerzy

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze Partnera prosimy o kontakt:

Iwona Basa

tel: 728 518 765

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

Program

Osoby zainteresowane uczestnictwem w panelu lub w charakterze Prelegenta prosimy o kontakt 

Jacek Płaza

tel: 532 851 567

email: jacek.plaza@tor-wydawnictwo.pl

Organizatorzy:

Obserwuj nas

Zapisz się do naszego newslettera

Bądź na bieżąco z opiniami ekspertów ze świata kolei!

COVID 19 Bezpieczeństwo:

W trosce o bezpieczeństwo uczestników X edycji Kongresu Kolejowego w Centrum Nauki Kopernik, zadbamy o najwyższą jakość i dotrzymanie warunków nie zagrażających zdrowiu uczestników.

Wśród procedur, zapewniających ochronę znajdują się m.in.:

• Mierzenie temperatury uczestników przy wejściu do obiektu

• Obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy przez uczestników

• zapewnienie zwiększonej fizycznej odległości między uczestnikami Wydarzenia wynoszącej min. 2 m,

• uniemożliwienie samodzielnego wyboru miejsca przez uczestnika Wydarzenia (miejsca / krzesła itp. specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby)

• zapewnienie preparatów do dezynfekcji rąk w wyznaczonych punktach

• uzyskanie od każdego uczestnika Wydarzenia obowiązkowe pisemne oświadczenie przy wejściu na Wydarzenie lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

• dostosowanie funkcjonowania recepcji podczas Wydarzenia do zasad obowiązujących w Centrum konferencyjnym,

• prowadzenie listy uczestników wydarzenia, a także listy personelu, zawierających dane osobowe i dane kontaktowe,

• umożliwienie wcześniejszej rejestracji online oraz maksymalnego uproszczenia czynności operacyjnych recepcji Wydarzenia (ograniczenie czasu przebywania w strefie recepcji do minimum),

• wyposażenie obsługi Wydarzenia w środki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk,

• bieżącą dezynfekcję (nie rzadziej niż co godzinę) powierzchni lady recepcyjnej w rejestracji lub punkcie obsługi uczestników Wydarzenia.

• zakaz stosowania rozwiązań bufetowych,

• serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę Wydarzenia,

• wyznaczenie odległość między blatami stolików (od ich brzegów) min. 2 m,

• dezynfekcja stolików po każdej osobie (oznaczenie zdezynfekowanych stolików napisem: „zdezynfekowano”),

• świadczenie usług cateringowych na podstawie aktualnie obowiązujących zasad dotyczących restauracji.

• Dezynfekcja wniesionych do budynku akcesoriów, mebli, sprzętu multimedialnego.

• Większa częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji (toalety, uchwyty, poręcze, klamki, przyciski, windy, schody ruchome, blaty, oparcia krzeseł etc

• Obszar służacy odizowlowaniu uczestnikó w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby